HomeArticlesประวัติคอมพิวเตอร์ประเทศไทย- มุมมองในภาครัฐ 2

ประวัติคอมพิวเตอร์ประเทศไทย- มุมมองในภาครัฐ 2

2. ประวัติคอมพิวเตอร์ประเทศไทย- มุมมองในภาครัฐ

 

วิจักขณ์ เศรษฐบุตร  สามัญไฟฟ้า วสท.

 

หลังจากที่คอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนา และมีการนำใช้กันแพร่หลายมากขึ้นในงานต่างๆ ในต่างประเทศ สำหรับประเทศไทย ศาสตราจารย์บัณฑิต กันตะบุตร หัวหน้าภาควิชาสถิติ และเลขาธิการสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2506 ได้ริเริ่มนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในประเทศไทยเป็นคนแรก โดยได้นำเครื่อง เครื่อง IBM 1620 ซึ่งในขณะนั้น มีราคาประมาณสองล้านบาทเศษ เข้ามาติดตั้งที่คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครื่อง IBM 1401 ที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในเวลาไล่เลี่ยกัน ทั้งนี้ จากข้อมูลล่าสุด (พ.ศ. 2554) เครื่องนี้ จัดตั้งอยู่ที่ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ

 

 

ศาสตราจารย์บัณฑิต กันตะบุตร หัวหน้าภาควิชาสถิติ และเลขาธิการสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2506 ผู้ริเริ่มนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในประเทศไทยเป็นคนแรก โดยได้นำเครื่อง เครื่อง IBM 1620 ราคาสองล้านบาท เข้ามาติดตั้งที่คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครื่อง IBM 1401 ที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในเวลาไล่เลี่ยกัน

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องคอมพิวเตอร์ IBM 1401

ที่มา: http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/287/6/21/IBM_1401_Tape_System.jpg

ในระยะแรกของการเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ของประเทศไทย เป็นการใช้ในการศึกษา วิจัย การพัฒนาสถิติของประเทศ โดยเน้นในด้านการปฏิบัติงานสำมะโน และในด้านการค้นคว้า และวิจัยอื่นๆ ทั้งนี้ ในระหว่างที่ศาสตราจารย์ บัณฑิต กันตะบุตร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) พร้อมๆกับเป็นผู้ก่อตั้ง และหัวหน้าภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เห็นศักยภาพของคอมพิวเตอร์ที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศและปฏิวัติการศึกษาได้ ท่านจึงได้หาเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศ และทรัพยากรอื่น ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากแหล่งต่างๆ เพื่อจัดหา และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สองระบบแรกของประเทศไทยที่คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำหรับการเรียนการสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศาสตราจารย์บัณฑิต กันตะบุตร ได้จัดหลักสูตรสอนการเขียน Machine Language, Symbolic Language, FORTRAN และ COBOL เป็นแห่งแรกของประเทศ ที่ภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้เครื่อง IBM 1620 ให้นิสิตใช้เรียน และใช้ run โปรแกรมได้เต็มที่ ขณะเดียวกันก็ยังมีสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มาขอใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ทั้งเพื่อการเรียนการสอน และเพื่อการทำวิจัยมากกมาย

 

จากนั้น หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย ได้นำคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเข้ามาใช้งานอย่างกว้างขวาง และเมื่อไอบีเอ็มพัฒนา และวางขายเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือ ที่รู้จักกันดีใน ชื่อ ไอบีเอ็มพีซี ในปี 2524 ไอบีเอ็มก็ได้ร่วมบุกเบิกคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เพิ่มโอกาสให้ประชาชนทั่วไปนำคอมพิวเตอร์ไปใช้งานทำบัญชี เขียนรายงาน นำเสนองาน วาดภาพ และอื่นๆ ซึ่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่นำมาใช้งาน การใช้คอมพิวเตอร์ในประเทศไทยก็มีพัฒนาการมาตามลำดับ ดังนี้:

 

ปี พ.ศ.

รายละเอียด

2507 เดือนมีนาคม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องที่สอง คือ  "เมนเฟรมคอมพิวเตอร์" IBM 1401 ซึ่งในขณะนั้นมีมูลค่าประมาณ 8ล้านบาท นำมาติดตั้ง และใช้งานเก็บบันทึกข้อมูลประชากร การนำมาประมวลผล การสำรวจสำมะโนประชากร เพื่อใช้กำหนดนโนบายเศรษฐกิจ และสังคม จากเดิมต้องใช้เวลานานหลายปี แต่เมื่อนำระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลสูงเข้ามาใช้ การรวบรวมข้อมูลประชากรทั่วประเทศสามารถทำเสร็จในเพียง 18เดือน

2507

งานธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย คือ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย กับ ธนาคารกรุงเทพ

ได้เริ่มนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในธุรกิจ

2517

ตลาดหลักทรัพย์ ได้นำคอมพิวเตอร์ไปใช้งาน ในด้านการซื้อขายหุ้น โดยใช้ เครื่องมินิคอมพิวเตอร์

2522

มีการนำ ไมโครคอมพิวเตอร์ ไปใช้ในธุรกิจขนาดเล็กมากขั้น

2525

มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในด้านการเรียนการสอน ได้แก่ มหาวิทยาลัย โรงเรียนต่างๆ และมีการเปิดสอนวิชาคอมพิวเตอร์กันอย่างแพร่หลาย

2526

ธนาคารไทยพาณิชย์นำเครื่องฝาก และถอนเงินอัตโนมัติ หรือ เอทีเอ็ม (ATM) เรียกว่า “บริการเงินด่วน” ให้บริการนำฝาก ถอน โอนเงิน และสอบถามยอดบัญชี เริ่มแรกที่สำนักงานใหญ่เดิมที่สาขาถนนเพชรบุรี

 

 

สำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายที่มีการพัฒนาสำคัญในประเทศไทย คือ การใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ซึ่งมีประวัติดังนี้:

 

อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) พัฒนามาจากเครือข่าย ARPANET (Advanced Research Projects Agency NETwork) ซึ่งเป็นเครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยชั้นสูงของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ เครือข่ายดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อ และมีปฏิสัมพันธ์กันได้ เครือข่าย ARPANET ถือเป็นเครือข่ายเริ่มแรก ซึ่งต่อมาได้ถูกพัฒนาให้เป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน

 

เมื่อปี พ.ศ. 2530 การเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยได้เริ่มขึ้น โดยการเชื่อมต่อมินิคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งการเชื่อมต่อในครั้งนั้น เป็นการ เชื่อมต่อโดยผ่านสายโทรศัพท์ ซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้ช้า และไม่เป็นการถาวร จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2535 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับมหาวิทยาลัย 6แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าด้วยกันเรียกว่า "เครือข่ายไทยสาร"

 

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2538 การให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ได้เริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ โดยความร่วมมือของรัฐวิสาหกิจ 3แห่ง คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยให้บริการในนาม บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย (Internet Thailand) เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์รายแรกของประเทศไทย

 

Source:

1. http://www.softbizplus.com/computer/1478-computer-history-thailand

2. http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95

3. http://www.stks.or.th/blog/wp-content/uploads/2011/01/IBM_1620_Model_1.jpg “เครื่องคอมพิวเตอร์ IBM 1620”

4. “KTB IT History- Chronological Events,” KrungThai Computer Services Co., Ltd., 21 January 1997

 

ประวัติวิทยากร: วิจักขณ์ เศรษฐบุตร ภาคีไฟฟ้า วสท. ปริญญาตรี วิศวฯไฟฟ้า จาก Brown University ปริญญาโทคอมพิวเตอร์ จาก Harvard University

 

 

 

 

Free business joomla templates