HomeEIT Anouncementประชุมประชาพิจารณ์ ICT Project Management

ประกาศสาขา

Display # 
# Title Author Hits
31 แลกลิ้งค์ กับ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Written by EIT-Computer 2726
32 พิธีลงนามความร่วมมือ สาขาคอมพิวเตอร์ EIT กับ comTIA สหรัฐอเมริกา Written by EIT-Computer 3217
33 กรรมการอำนวยการ วสท. เข้าสัมภาษณ์คุณชัยยศ ปิยวรรณรัตน์ Written by EIT-Computer 3160
34 กรรมการอำนวยการ วสท. ช่วยประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาชีพวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 Written by EIT-Computer 2659
35 ข่าว คณะกรรมการกองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ของ วสท. Written by EIT-Computer 2967
36 งานเลี้ยงส่ง คุณมาลี ด่านสิริสันติ เจ้าหน้าที่อาวุโส วันเกษียณอายุงานจาก วสท. Written by EIT-Computer 3166
37 งานเลี้ยงปีใหม่ วสท. Written by EIT-Computer 2606
38 วสท.สาขาคอมฯ นำเสนอแนวคิด"การแก้ปัญหาผลกระทบอุตสาหกรรมไอซีที จากกรณีน้ำท่วม"ต่อรัฐมนตรี ICT Written by EIT-Computer 2539
39 วสท. เสนอชื่อดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช เข้ารับรางวัล AFEO Award CAFEO 29 Written by EIT-Computer 2754
40 Parabolic Solar Trough ที่ จังหวัดพิษนุโลก Written by EIT-Computer 2926

Page 4 of 11

Free business joomla templates