HomeEIT Anouncementข่าววุฒิสมาชิกคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งใหม่ผู้ใหญ่ในวงการราชการ

ประกาศสาขา

Display # 
# Title Author Hits
31 แลกลิ้งค์ กับ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Written by EIT-Computer 2811
32 พิธีลงนามความร่วมมือ สาขาคอมพิวเตอร์ EIT กับ comTIA สหรัฐอเมริกา Written by EIT-Computer 3326
33 กรรมการอำนวยการ วสท. เข้าสัมภาษณ์คุณชัยยศ ปิยวรรณรัตน์ Written by EIT-Computer 3237
34 กรรมการอำนวยการ วสท. ช่วยประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาชีพวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 Written by EIT-Computer 2727
35 ข่าว คณะกรรมการกองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ของ วสท. Written by EIT-Computer 3064
36 งานเลี้ยงส่ง คุณมาลี ด่านสิริสันติ เจ้าหน้าที่อาวุโส วันเกษียณอายุงานจาก วสท. Written by EIT-Computer 3259
37 งานเลี้ยงปีใหม่ วสท. Written by EIT-Computer 2706
38 วสท.สาขาคอมฯ นำเสนอแนวคิด"การแก้ปัญหาผลกระทบอุตสาหกรรมไอซีที จากกรณีน้ำท่วม"ต่อรัฐมนตรี ICT Written by EIT-Computer 2603
39 วสท. เสนอชื่อดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช เข้ารับรางวัล AFEO Award CAFEO 29 Written by EIT-Computer 2823
40 Parabolic Solar Trough ที่ จังหวัดพิษนุโลก Written by EIT-Computer 3004

Page 4 of 11

Free business joomla templates