HomeEIT Anouncementประชาสัมพันธ์จัดงานนิทรรศการประจำปี 2553 ของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2

ข่าววุฒิสมาชิกคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งใหม่ผู้ใหญ่ในวงการราชการ

 

ข่าววุฒิสมาชิกคอมพิวเตอร์ วสท.

เข้าแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งใหม่ผู้ใหญ่ในวงการราชการ

 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 วุฒิสมาชิกคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

eit-news1-0310.jpg

ภาพจากซ้าย คุณชูเกียรติ โพธยานุวัตร, ดร. ชวลิต ทิสยากร วุฒิสมาชิกคอมพิวเตอร์ วสท. และ คุณสถาพร พินิจจินดาทรัพย์ สามัญสมาชิกโยธา วสท.

 

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 วุฒิสมาชิกคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

eit-news2-0310.jpg

เมื่อวันที่ 12 ภาพจากซ้าย ดร. ชวลิต ทิสยากร วุฒิสมาชิกคอมพิวเตอร์ วสท., คุณจุมพล สำเภาพล, และ คุณสถาพร พินิจจินดาทรัพย์ สามัญสมาชิกโยธา วสท.

Free business joomla templates