HomeEIT Anouncement"ซิป้า"บุกเวียดนาม โชว์นวัตกรรมทางปัญญา "เอสเอสเอ็มอี"

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ SIPA

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ
SIPA- SoftWare Industry Promotion Agency Public Organization

sipa1.jpg 

วันที่ 3 กันยายน 2553 คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. จำนวน ห้าท่าน คือ: คุณกุมโชค ใบแย้ม วุฒิไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วสท., ดร.ชวลิต ทิสยากร วุฒิไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วสท., คุณปราการ กาญจนวตี วุฒิไฟฟ้า วสท., คุณสุเมธ อักษรกิตติ์ วุฒิไฟฟ้า วสท., และคุณมาลี ด่านสิริสันติ ช. ผจก. วสท. ร่วมกับบริษัท เอ็มวิชั่น จำกัด จำนวน สามท่าน คือ คุณประพิมพรรณ เลิศสิริสิน, คุณกฤษณา กฤษณพันธ์, และ คุณจักรพันธ์ น้อยไทย, ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ ซีป้า- สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งได้ให้การต้อนรับ โดย คุณสันติ สุรรัตน์ ผู้อำนวยการ และคุณสุวิมล เทวะศิลชัยกุล รองผู้อำนวยการส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจ

วัตถุประสงค์การเข้าเยี่ยมคำนับ เพื่อการเผยแพร่กิจกรรม ของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. ตลอดจนถึงการขอความร่วมมือในการเข้าร่วมจัดกิจกรรมวิชาชีพเทคโนโลยีไอซีที ให้แก่วิศวกรไทย และขอรับทราบข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับ วสท . หลังจากนั้น ได้มีการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน สำหรับหัวข้อที่ คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ ว.ส.ท. ได้นำเข้าหารือ และขอคำแนะนำในการเยี่ยมคำนับครั้งนี้ เช่น:

  1. กิจกรรมต่างๆของ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ว.ส.ท.
  2. แนวทางที่ ว.ส.ท. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ควรดำเนินการปรับปรุง
  3. แนวทาง และกิจกรรม ที่ ซีป้า และ ว.ส.ท. ควรจะร่วมมือกันต่อไปอย่างถาวร เช่น การประชุมสัมมนา การจัด Dinner Talk และการร่วมมือกันในทางวิชาชีพ เป็นต้น
  4. ขอให้ ซีป้า พิจารณาสมัครเป็นสมาชิก ว.ส.ท. ประเภทนิติบุคคล ตลอดชีพ
  5. ขอให้ ซีป้า ให้การสนับสนุนวิศวกรในองค์กร พิจารณาสมัครเป็นสมาชิก ว.ส.ท. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

sipa2.jpg 

ภาพจากซ้าย คุณจักรพันธ์ น้อยไทย, คุณมาลี ด่านสิริสันติ, คุณกฤษณา กฤษณพันธ์, คุณประพิมพรรณ เลิศสิริสิน, คุณสันติ สุรรัตน์, คุณกุมโชค ใบแย้ม วุฒิไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วสท., คุณปราการ กาญจนวตี วุฒิไฟฟ้า วสท., คุณสุเมธ อักษรกิตติ์ วุฒิไฟฟ้า วสท., และ ดร.ชวลิต ทิสยากร วุฒิไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วสท., ขณะถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

 

 

........................................ eitlogo.jpg.........................................

Free business joomla templates