HomeEIT Anouncementeit-comtia จัดหลักสูตรเร่งรัด พร้อมจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ “Data NetWorking”

พิธีลงนามความร่วมมือ สาขาคอมพิวเตอร์ EIT กับ comTIA สหรัฐอเมริกา

ภาพข่าวการลงนามความร่วมมือ

ระหว่างคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. กับ comTIA สหรัฐอเมริกา

วันที่ 21 ธันวาคม 2555

 eit-comtia.jpg

อ่านรายละเอียด

Free business joomla templates