HomeEIT AnouncementSIPA holds the Executive Panel Discussion

กรรมการอำนวยการ วสท. เข้าสัมภาษณ์คุณชัยยศ ปิยวรรณรัตน์

กรรมการอำนวยการ ดร.ชวลิต วสท. เข้าสัมภาษณ์คุณชัยยศ ปิยวรรณรัตน์

President and Country Manager of ABB Thailand

eit-abb.jpg
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ดร. ชวลิต ทิสยากร กรรมการอำนวยการ วสท. ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมสัมภาษณ์ คุณชัยยศ ปิยวรรณรัตน์ President and Country Manager of ABB Thailand ในประเด็นหัวข้อการเข้าร่วมงานนิทรรศการวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ของ ABB ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒน     อ่านรายละเอียด
Free business joomla templates