HomeEIT Anouncementสภาวิศวกร จัดทำโครงสร้างมาตรฐานไฟฟ้าประเทศไทย

กรรมการอำนวยการ วสท. ช่วยประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาชีพวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ดร.ชวลิต กรรมการอำนวยการ วสท. และที่ปรึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท.

ช่วยประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาชีพวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 16

 

dr-chawalit.jpg

 

    เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ดร. ชวลิต ทิสยากร วุฒิไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ วสท. & IEEE Senior Member ในฐานะกรรมการอำนวยการ วสท. และที่ปรึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. วาระปี พศ. 2554 ถึง 2556 ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาชีพวิศวกรรมแห่งชาติ ซึ่งกำลังจะจัดให้มีขึ้น เป็นครั้งที่ 16 ในระห่างวันที่ 12 ถึง 15 กรกฎาคม 2555 ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตามรายงานข่าว

 

“เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทย เป็นเพียงหนึ่งในสองประเทศ ในโลกนี้ ที่วิชาชีพวิศวกรในสาขาต่างๆกัน รวมหลายสิบสาขานั้น สามารถรวมตัวกันเข้าเป็นสมาคมวิชาชีพเพียงสมาคมเดียว คือ วสท.- วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ ที่ตั้งมานานเกือบ 70ปีแล้ว และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ วสท. สามารถจัดงานประชุมสัมมนาวิชาชีพของวิศวกรรมสาขาต่างๆในระดับประเทศ ได้เป็นครั้งที่ 16 ในระหว่างวันที่ 12 ถึง 15 กรกฎาคม 2555 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับวิศวกรไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ รวมหกพื้นที่งานวิศวกรรมด้วยกัน ได้แก่:

 1.การดูแลผลกระทบจากอุบัติภัยทั้งจากแผ่นดินไหวจากที่ไกล, จากภัยน้ำท่วม, และจากอัคคีภัย, เป็นต้น

  2.การแข่งขันด้านการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของเมืองไทย

  3.กรอบมาตรฐานที่สำคัญ สำหรับวิศวกรไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ ได้แก่: มาตรฐาน SubStation Automation IEC61850, มาตรฐานไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน (บรรยายโดยคุณลือชัย ทองนิล ประธานไฟฟ้า วสท.), มาตรฐาน Data Centre (บรรยายโดย คุณประสิทธิ์ เหวราพรชัย), และมาตรฐานการเดินสายอินเทอร์เน็ตในเมืองไทย ให้ได้ตามสากล

 

 4.ระบบรางที่ยังอยู่ในความสนใจระดับประเทศ ของ ไทย บรรยายโดย วิศวกร วสท.

 5.การเตรียมความพร้อมวิศวกรไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC บรรยายโดย รศ. ดำรง ทวีแสงสกุลไทย ประธานวิศวอุสาหการ วสท.

  6.English for Engineers จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง หรือ CPD วสท.

 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความสนใจจากเพื่อนๆวิศวกรในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ในครั้งนี้ โดยทั่วกัน

 

 

 

Free business joomla templates