HomeEIT Anouncementสภาวิศวกร จัดทำโครงสร้างมาตรฐานไฟฟ้าประเทศไทย

ภาพข่าววันมอบลิขสิทธิ์ bricsCADD ให้แก่ 16มหาวิทยาลัย

คุณพิศาล จอโภชาอุดม ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. วาระปี พ.ศ. 2557 ถึง 2559 กล่าวเปิดงานพิธีรับมอบลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ bricsCADD จาก สหรัฐอเมริกา

อ่านรายละเอียดในรูปแบบ PDF

Free business joomla templates