HomeEIT Anouncementประชาสัมพันธ์จัดงานนิทรรศการประจำปี 2553 ของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2

การประชุมสัมมนาระดมสมองในหัวข้อ “การจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม IT Outsourcing ของ ประเทศไทย”

วันที่ 21 พฤษภาคม 2556

ด้วย คณะกรรมการร่วม วสท.- วิศวกรรมสถานประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ กับ CompTIA Corp. สหรัฐอเมริกา (ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร) ประกอบด้วย ผู้แทนจากคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท., ผู้แทนจาก CompTIA Corp., และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐจำนวน 20แห่ง ได้กำหนดให้มีการประชุมสัมมนาระดมสมองในหัวข้อ “การจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม IT Outsourcing ของ ประเทศไทย ขึ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ วสท. ซอยวัดเทพลีลา ในมุมมอง จาก ผู้คร่ำหวอดในวงการคอมพิวเตอร์ไทย  
โดยผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ ผู้แทนจากผู้ประกอบการเอกชน และผู้แทนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคการศึกษา รวมถึงองค์กรภาครัฐต่างๆ รวมทั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับ Enterprise รวมประมาณ 70คน โดยที่ประชุมได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เพื่ิยกระดับการวัดความรู้ความสามารถให้เป็นสากล และรองรับการพัฒนาตลาดแรงงานคอมพิวเตอร์ที่มีการเติบโตสูงในช่วงเวลานี้ รวมทั้งเป็นการเตรียมพร้อมความสามารถของนักคอมพิวเตอร์ไทยกับการเปิดตลาด AEC อีกด้วย ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลื่ยนมุมมองของหลายภาคส่วนที่มีการจัดเตรียมการมาเชื่อมโยง ผลักดันด้วยกันทั้ง ภาครํฐ เอกชน และวิชาชีพ เพื่อให้ทันเวลากับความต้องการในตลาด ณ เวลานี้
รายละเอียดการสัมนา
  หัวข้อสัมนา และ เนื้อหา
4. "ความสำคัญในการจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ไทย" มุมมองจากนโยบายภาครัฐ โดย นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์
     ถาม&ตอบ นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์
7. "นโยบายการพัฒนาสายงานวิชาชีพ ICT ไทย" โดย คุณเมธินี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. "การจัดสอบนักคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม IT Outsourcing ของประเทศไทย" โดย สุวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Free business joomla templates