HomeEIT Anouncementสภาวิศวกร จัดทำโครงสร้างมาตรฐานไฟฟ้าประเทศไทย

พิธีมอบรางวัล วิศวกรคอมฯยอดเยี่ยม 2555

พิธีมอบรางวัล วิศวกรคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยม 55'

aword.jpg
 

  คณะ กรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลวิศวกรยอดเยี่ยม ครั้งที่ 2   วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ.งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2555 นี้ที่ Impact Challenger 3 เมืองทองธานี

 

                  

                                            อ่านรายละเอียด

Free business joomla templates