HomeEIT Anouncementคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ NSTDA- National Science& Technology Development Agency

ภาพถ่ายประวัติศาสตร์

                     ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงภูมิทัศน์บริเวณกรุงเทพมหานคร

satcolor.jpg

satbw.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพซ้าย: ภาพพิมพ์คอมพิวเตอร์ครั้งแรก               

ภาพขวา: ภาพพิมพ์คอมพิวเตอร์ปัจจุบัน เป็น BitMap

โดยเทคนิคการทำ Character Gray Scale             

ปี 2552 แฟ้มภาพจาก Google แสดงผลโดยเครื่องพีซี

 

ในปี 2520 โดยประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  

ความละเอียดภาพ หนึ่งเมตรต่อหนึ่งจุดภาพ

ยูนิซิส รุ่น B1700

ความละเอียดภาพ 80 เมตรต่อจุด

 

 

 

                                                                                                                                                                    เนื้อหาโดย  ดร.ชวลิต ทิสยากร

Free business joomla templates