สัมนา ประสบการณ์แก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าในประเทศไทย ครั้งที่ 1

 
 eitlogo.jpg

 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ สถาบันไฟฟ้า และ อิเลคทรอนิคส์

จัดสัมมนาเชิงวิชาชีพ

เรื่อง

”ประสบการณ์แก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าในประเทศไทย ครั้งที่ 1”
วันที่ 4-5 มิถุนายน 2552 ณ.โรงแรมสตาร์ จังหวัด ระยอง

 

                                                

                                                                      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม