HomeEIT AnouncementDigital Economyเป้าหมายของกรอบยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประกาศสาขา

Display # 
# Title Author Hits
41 ประชุม "การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ปี 2011" Written by EIT-Computer 2828
42 รมว.ไอซีที ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อผลักดันนโยบายด้าน ICT Written by EIT-Computer 2777
43 คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ SIPA Written by EIT-Computer 2991
44 คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ NSTDA- National Science& Technology Development Agency Written by EIT-Computer 2870
45 ข่าวกิจกรรมกลุ่มรีโมทเซ็นซิ่งเมืองไทย Written by EIT-Computer 2972
46 วสท. เข้าร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง Written by EIT-Computer 2969
47 ร่วมฉลองงาน 20ปี Linux Written by EIT-Computer 3189
48 หนึ่งทศวรรษของ สำนักงาน วสท. ที่ซอยเทพลีลา Written by EIT-Computer 2867
49 อบรม การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรด Written by EIT-Computer 3450
50 คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ ABAC- Assumption University Written by EIT-Computer 3491

Page 5 of 11

Free business joomla templates