HomeEIT Anouncementสรุปผลการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2554

ประกาศสาขา

Display # 
# Title Author Hits
31 พิธีลงนามความร่วมมือ สาขาคอมพิวเตอร์ EIT กับ comTIA สหรัฐอเมริกา Written by EIT-Computer 3015
32 กรรมการอำนวยการ วสท. เข้าสัมภาษณ์คุณชัยยศ ปิยวรรณรัตน์ Written by EIT-Computer 2953
33 กรรมการอำนวยการ วสท. ช่วยประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาชีพวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 Written by EIT-Computer 2516
34 ข่าว คณะกรรมการกองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ของ วสท. Written by EIT-Computer 2803
35 งานเลี้ยงส่ง คุณมาลี ด่านสิริสันติ เจ้าหน้าที่อาวุโส วันเกษียณอายุงานจาก วสท. Written by EIT-Computer 3014
36 งานเลี้ยงปีใหม่ วสท. Written by EIT-Computer 2397
37 วสท.สาขาคอมฯ นำเสนอแนวคิด"การแก้ปัญหาผลกระทบอุตสาหกรรมไอซีที จากกรณีน้ำท่วม"ต่อรัฐมนตรี ICT Written by EIT-Computer 2346
38 วสท. เสนอชื่อดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช เข้ารับรางวัล AFEO Award CAFEO 29 Written by EIT-Computer 2581
39 Parabolic Solar Trough ที่ จังหวัดพิษนุโลก Written by EIT-Computer 2695
40 ประชุม "การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ปี 2011" Written by EIT-Computer 2543

Page 4 of 10

Free business joomla templates