HomeEIT Anouncementก.ไอซีที สนับสนุนการจัดงานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

ประกาศสาขา

Display # 
# Title Author Hits
1 "กรมบัญชีกลางหลงประเด็นกฎกระทรวง" Written by EIT-Computer 448
2 ข่าว “เงินคืนค่าอบรม สภาวิศวกร” Written by EIT-Computer 659
3 ผลสำรวจข้อมูลการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ของ กระทรวงคมนาคม Written by EIT-Computer 1201
4 ข่าวการปรับแก้กฎกระทรวง_สภาวิศวกร ในส่วนของการควบคุมงานไฟฟ้าสื่อสาร Written by EIT-Computer 1584
5 งานเลี้ยงสังสรรค์ฉลองวันปีใหม่ 2559 วสท. Written by EIT-Computer 2444
6 งานเลี้ยง 72ปี วสท. Written by EIT-Computer 2372
7 Dr. Shunji MURAI ผู้เชี่ยวชาญภาพถ่ายดาวเทียมเยือนไทย Written by EIT-Computer 2213
8 รายงานผลสัมมนา “การจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม IT Outsourcing” สู่ประตู AEC Written by EIT-Computer 2502
9 “ขอให้แก้ไขปัญหาศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย” Written by EIT-Computer 2242
10 กำหนดการประชุมสัมมนาเรื่อง “การจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม IT Outsourcing ของ ประเทศไทย 2" Written by EIT-Computer 2625

Page 1 of 11

Free business joomla templates