HomeEIT Anouncementวิศวกรดีเด่นบทสัมภาษณ์ รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ วิศวกรดีเด่น51

วสท. เข้าร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง

 

suwat-eit1.jpg

 

นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการ วสท. เข้าลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี

Free business joomla templates