HomeEIT Anouncementคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ CDL Thailand จัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ “ICT Literacy”

ข่าว คณะกรรมการกองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ของ วสท.

คณะกรรมการกองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ของ วสท.

จัดโครงการเข้าค่ายอบรมนิสิตนักศึกษา ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2555ที่ รร.ศุภาลัยป่าสัก สระบุรี

เมื่อวันที่ 12 ถึง 16 ตุลาคม 2555

eit121026.jpg

                                                            อ่านรายละเอียด

 

Free business joomla templates