HomeEIT Anouncementคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ ABAC- Assumption University

ผลการสอบเลื่อนชั้น

ประกาศผลสอบการฝึกอบรมผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ และผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

ผลสอบการฝึกอบรมผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ และผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
 
Download PDF File
 
   
ประกาศผลสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 14 7 วันที่ 10-14 พฤษภาคม 2549
 
 
 
ประกาศผลสอบผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษด้านมลพิษน้ำ 6 วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2549
 
 
 
ประกาศผลสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 12 5 วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2549
 
 
 
ประกาศผลสอบผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11 4 วันที่ 19 พฤษภาคม 2549
 
 
 
ประกาศผลสอบผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษด้านอากาศ 3 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2549
 
 
 
ประกาศผลสอบผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 11 2 วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2549
 
 
 
ประกาศผลสอบผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษด้านกากอุตสาหกรรม 1 วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2549
 
 
 
 
 
ประกาศผลสอบผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9 วันที่ 25-29 มกราคม 2549
 
 
 
ประกาศผลสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 12 วันที่ 11-15 มกราคม 2549
 
 
 
ประกาศผลสอบผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9 วันที่ 20 มกราคม 2549
 
 
 
ประกาศผลสอบผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษด้านมลพิษน้ำ รุ่น 9 วันที่ 7-8 มกราคม 2549
 
 
 
ประกาศผลสอบผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษด้านกากอุตสาหกรรม รุ่น 9 วันที่ 21-22 มกราคม 2549
 
 
 
ประกาศผลสอบผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวล้อมเป็นพิษด้านมลพิษอากาศ รุ่น 9 วันที่ 14-15 มกราคม 2549
 
 
 
ประกาศผลสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 10 วันที่ 18-22 มกราคม 2549
 
 
 
ประกาศผลสอบผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 7 วันที่ 19-23 กันยายน 2548
 
 
 
ประกาศผลสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 9 วันที่ 6-10 กันยายน 2548
 
 
 
ประกาศผลสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 8 วันที่ 13-17 กันยายน 2548
 
 
 
ประกาศผลสอบผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6 วันที่ 29 กันยายน 2548
 
 
 
ประกาศผลสอบผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษด้านกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 6 วันที่ 24-25 กันยายน 2548
 
 
 
ประกาศผลสอบผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษด้านกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 6 วันที่ 3-4 กันยายน 2548
 
 
 
Free business joomla templates