HomeEIT Anouncementข่าวการสัมภาษณ์เรื่อง 3G

ข่าวเตือนภัย

 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ กับ งานพยากรณ์การเกิดแผ่นดินไหวซึ่งเกี่ยวข้องกับงานแก้แบบจำลองการถ่ายเทไฟฟ้าสถิตย์จนถึง งานเตือนภัยธรรมชาติ ด้วยโมเด็ลคณิตาสตร์

 

 งานพัฒนาระบบเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์- การแข่งขันที่ดุเดือดระบบเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ มีความสำคัญต่อมวลมนุษย์ในสามพื้นที่ด้วยกันคือ: งานทำ animation ในการผลิตภาพยนต์มานานกว่า 45 ปี จนทำให้นักคอมพิวเตอร์ สามคน ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองออสการ์ ในพื้นที่งานดังกล่าว, งานพยากรณ์ลมฟ้าอากาศ (Weather Forecasting) ภายใน 24 ชั่วโมง ให้มีความแม่นยำน่าเชื่อถือดียิ่งขึ้น, และงานคำนวณแก้สมการคณิตศาสตร์ (Formulated Derived Mathematical Equations) ให้แก่นักวิชาการ และวิศวกรต่างๆ, เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันยังไม่ปรากฏทิศทางที่แน่ชัด ในการพัฒนาระบบเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์เพื่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมในพื้นที่ดังกล่าว Top Three SuperComputersคัดเลือกจาก 500 โครงการในเดือนพฤศจิกายน 2547
ชื่อผู้ผลิต      ชื่อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์/                 ชื่อโครงการประยุกต์งาน                       ลักษณะสถาปัตยกรรม/   ราคา                 สถานที่ติดตั้ง                                                                                                     ความเร็ว (TeraFlops)          (ล้านบาท)IBM          Blue Gene/ L                             Material Science,                        32,768 Processors, Linux OS      5,000                Livermore National Lab. Calif.       Nuclear StockPile Simulations     71SGI-         NASA Ames, Calif.                    AeroSpace& Missions Simulation, 10,240 Processors, Linux OS 2,500Silicon Graphics Inc.                   Climate Research                       52NEC         Earth Simulator,                         Atmospheric& Oceanic Sciences 5,120 Processors, Unix OS         42,500                Yokohama, Japan                                                                       36
ที่มา: IEEE Spectrum ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2005 ข่าวจาก IEEE Spectrum ฉบับเดือนธันวาคม 2548 แจ้งว่า Mr. Tom BLEIER ประสบการณ์ 40ปี ในงานพัฒนาติดตั้งและทดสอบดาวเทียมพาณิชย์และดาวเทียมกลาโหมรวมถึงระบบควบคุมภาคพื้นดิน ในสหรัฐอเมริกา กำลังอยู่ในระหว่างการติดตั้งเครือข่ายแครื่องมือวัดสนามแม่เหล็ก และเครื่องมือวัดค่า คุณสมบัติการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าในอากาศ (air conductivity) เพื่อพยากรณ์การเกิดแผ่นดินไหวในรัฐแคลิฟอร์เนีย ในปัจจุบัน งานพยากรณ์การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติยังเป็นสิ่งไม่แน่นอน ด้วยการศึกษาและติดดตามประวัติบันทึกการเกิดแผ่นดินไหวในอดีต ตลอดจนถึงการติดตามการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกด้วยดาวทียม รวมถึงการตรวจวัดค่าแรงเค้นใต้ผิวโลกอย่างสม่ำเสมอ นักวิจัยพบว่า มีความแม่นยำสูงในการพยากรณ์การเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ดูแลเป็นการล่วงหน้าได้ก่อนเวลาถึง 30ปี อย่างไรก็ดี การพยากรณ์ ในระยะเวลาที่กระชั้นชิด ก่อนการเกิดแผ่นดินไหว นั้น ในปัจจุบันยังขาดความแม่นยำอย่างสิ้นเชิง อันที่จริง การพยากรณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่แม่นยำ ในระยะเวลาสั้น ก่อนเกิดเหตุนั้น จะสามารถช่วยป้องกันชีวิตมนุษย์ได้จำนวนมาก รวมถึงสามารถช่วยผลักดันให้ธุรกิจคืนสู่สภาพปรกติได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น: กรณีที่รู้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวล่วงหน้าเพียง 10นาที: รถไฟระบบรางทุกประเภทจะเคลื่อนออกจากอุโมงค์ต่างๆ และประชาชนจะเคลื่อนย้ายสู่ส่วนที่ปลอดภัยของอาคาร หรือหลบออกจากอาคารที่ไม่ปลอดภัยได้ทันเวลา เป็นต้นกรณีที่รู้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวล่วงหน้าเพียง หนึ่งชั่วโมง: ประชาชนจะสามารถปิดท่อน้ำ และท่อแก๊สในบ้าน ก่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัย สำหรับในโณงงานอุตสาหกรรมนั้น พนักงานก็จะสามารถหยุดกระบวนการผลิตในส่วนที่อาจสร้างอันตรายต่อเนื่อง และทำการบันทึกข้อมูล BackUp Data ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานในโรงกลั่นน้ำมัน และพนักงานในอาคารสูง ซึ่งจัดเป็นเขตพื้นที่อันตรายยิ่งยวด จะสามารถอพยพได้ทัน ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่น ในด้านรักษาความปลอดภัยมวลชน จะได้รับการกระตุ้นสู่ภาระกิจฉุกเฉิน และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆรวมถึงยานพาหนะที่เกี่ยวข้องออกช่วยเหลือประชาชนได้โดยรวดเร็วกรณีที่รู้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวล่วงหน้าเพียง หนึ่งวัน: ประชาชนจะสามารถโอบอุ้มครอบครัวสู่ที่ปลอดภัย รวมถึงสามารถนำอาหารน้ำและเชื้อเพลิงที่จำเป็นติดตัวไปด้วย ในขณะที่ เจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่น ในด้านรักษาความปลอดภัยมวลชน จะมีเวลาเพียงพอแก่การวางแผนจัดเตรียมอุปกรณ์ และเจาหน้าที่หน่วยฉุกเฉิน โดยแฉพาะอย่างยิ่ง การเคลื่อนย้ายผู้คนออกจากสะพาน และอุโมงค์ต่างๆได้ทันการ ในปัจจุบัน มนุษย์เราสามารถพยากรณ์การเกิดพายุเฮอริเคน และอุทกภัย ได้ล่วงหน้า จาก ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ร่วมกันกับ การคำนวนโมเดลคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน ด้วยเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้แล้ว ในปัจจุบัน เรายังสามารถระบุล่วงหน้าในไม่กี่นาที ก่อนการก่อตัวของพายุทอร์เนโด โดยใช้ Doppler Radar ที่ทันสมัย ดังนั้น จึงไม่น่าจะเป็นการยากที่จะพยากรณ์การเกิดแผ่นดินไหวในระยะเวลาสั้นได้ การพยากรณ์แผ่นดินไหวก่อนเกิดเหตุนั้น เป็นสิ่งที่น่าจะทำได้เช่นกัน ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านไปนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามตรวจวัดอาการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก เพื่อจะนำมาใช้ในการพยากรณ์ก่อนการเกิดแผ่นดินไหว แต่กลับปรากฏว่า แผ่นดินไหวจะสามารถพยากรณ์เป็นการล่วงหน้าได้ จากการรวบรวม สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าบนผิวโลก ร่วมกันกับ สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าในระดับชั้นบรรยากาศ ionosphere ที่อยู่สูงขึ้นไปจากผิวโลก ในหลายสิบปีที่ผ่านไปนี้ นักวิจัยพบปรากฏการณ์สัญญาณกวนคลื่นวิทยุ และแสงสว่างบนท้องฟ้า นานติดต่อกันหลายวัน ก่อนการเกิดแผ่นดินไหว กรณีตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2538 มีบันทึกผู้พบเห็นแสงสว่างบนท้องฟ้า เป็นแนวกว้าง 200เมตร ยาว ห้ากิโลเมตร เป็นแถบสีขาว สีฟ้า และสีส้ม จำนวน 23 แนว ที่เมืองโกเบ ประแทศญี่ปุ่น นานหลายชั่วโมง ก่อนเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.9ริคเตอร์ ที่ได้คร่าชีวิตผู้คนไป 6,000คน ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้ เคยเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2509 รวมทั้งแคยเกิดที่ประเทศแคนาดาในปี 2531 อีกสัญญาณหนึ่งที่เกิดก่อนแผ่นดินไหว คืออาการกวนคลื่นวิทยุในช่วง UHF- UltraLow Frequency band ที่มีช่วงคลื่นต่ำกว่า หนึ่งHertz ซึ่งจะสังเกตุพบได้นานหลายวัน ก่อนการเกิดแผ่นดินไหว ทั้งนี นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด ได้บันทึกสัญญาณกวนคลื่นวิทยุนี้ก่อนแผ่นดินไหวที่เมือง Loma Prieta ในปี 2532 ซึ่งทำลายพื้นที่อ่าวซานฟราซิสโก โค่นบ้านเรือน กัดเซาะทางด่วน และคร่าชีวิตผู้คนไป 63 คน ทั้งปรากฏการณ์แสงสว่างบนท้องฟ้า กับปรากฏการณ์คลื่นกวนสัญญาณวิทยุดังกล่าว เป็นการรบกวนด้านแม่เหล็กไฟฟ้า ที่เกิดขึ้นในขณะที่ผลึกหินเกิดการแตกร้าว หรือบิดตัว ซึ่งเป็นการบดตัวของแผ่นดิน ก่อนเกิดการเคลื่อนตัวอย่างรุนแรงของเปลือกโลก ที่เป็นแผ่นดินไหวตามมานั่นเอง และถึงแม้ว่า ก้อนหินจะเป็นฉนวนไฟฟ้าในสถานภาพปรกติ แต่ในยามแตกร้าวเช่นนี้ ก้อนหินจะสร้างไฟฟ้ากระแสจำนวนมากขึ้นในพื้นดิน ซึ่งจะเดินทางสู่ผิวดินขึ้นสู่อากาศ อย่างไรก็ดดี ถึงแม้จะมีหลายทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายการเกิดไฟฟ้ากระแสจวนมากขึ้นในชั้นหินเช่นนี้ แต่ก็ยังไม่มีใครสามารถอธิบายถึงรายละเอียดการก่อตัวของไฟฟ้ากระแสดังกล่าวได้อย่างชัดเจน สำหรับการตรวจพบรังสสสีใต้แดงจากดาวเทียม ก่อนการเกิดแผ่นดินไหวนั้น ในรอบยี่สิบปีที่ผ่านไปนี้ นักวิจัยในประแทศจีน พบว่าเครื่องมือวัดบนดาวเทียม ได้บันทึกสัญญาณช่วงคลื่นรังสีใต้แดง ในปริมาณความเข้มที่คิดเป็นค่าความร้อนสูงขึ้น สี่องศาเซลเซียส ก่อนมีเหตุแผ่นดินไหว รวมหลายครั้ง นอกจากนี้แล้ว เครื่องมือวัดบนดาวเทียม Terra Earth Observing System ของนาซ่า เคยบันทึก ค่าความร้อนผิดปรกติ ในวันที่ 21 มกราคม 2001 ที่ แคว้น Gutjarat ประเทศอินเดีย ติดต่อกันนานห้าวัน ก่อนการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7ริคเตอร์ ที่ แคว้น Gutjarat นั่นเอง โดย ค่าความร้อนผิดปรกติ ดังกล่าวได้กลับลดลงสู่ระดับปรกติในหลายวันต่อมาหลังจากเหตุแผ่นดินไหว นักวิจัยเชื่อว่า สัญญาณรังสีใต้แดงที่เครื่องมือวัดตรวจจับได้ในทั้งสองเหตุการณ์นั้น ไม่ได้เกิดจากค่าความร้อนที่มีสูงมากขึ้นจริงๆ แต่ทว่าเครื่องมือวัดได้ตรวจพบอาการเรืองแสงของรังสีใต้แดง ที่เกิดจาก การรวมตัวกันของ electrons กับ holes นั่นเอง ที่น่าสนใจยิ่งคือ ปรากฏการณ์ธรรมชาติการเตือนภัยล่วงหน้าที่ได้เกิดให้เห็นดังกล่าวแล้วนั้น บรรดาวัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่บนผิวโลกใบนี้จำนวนมาก ต่างก็ล่วงรู้ภัยธรรมชาติกันได้ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น: กรณีเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.9ริคเตอร์ที่เมืองเฉิงตู ประเทศจีน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 นั้น มีผู้พบเห็นฝูงกบจำนวนมากพากันย้ายถิ่นฐานล่วงหน้า โดยไม่มีใครรู้สาเหตุมาก่อน หากเป็นในเมืองไทยแล้ว เป็นที่ทราบกันว่า เล็บช้างที่ยืนอยู่บนพื้นดินนั้น จะสามารถสัมผัสความสั่นสะเทือนจากช้างอีกตัวหนึ่งที่กำลังเดินอยู่ไกลออกไปถึง สิบกิโลเมตรเศษ 


    ภาพที่หนึ่ง แสดงปรากฏการณ์แสงสว่างผิดปรกติบนท้องฟ้า: การเปลี่ยนแปลงในระดับความเข้มข้น ของไอออนในอากาศ ก่อให้เกิดแสงสว่างให้เห็นบนท้องฟ้า ก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่ญี่ปุ่น ในปี 2509          ภาพที่สอง แสดงปรากฏการณ์แผ่นดินอุ่นขึ้น ก่อนเกิดภัยธรรมชาติ: ในวันที่ 26 มกราคม 2001 เกิดแผ่นดินไหวคร่าชีวิตผู้คนกว่า 20,000คน ที่แคว้น Gutjarat ของ อินเดีย ซึ่งดาวเทียมสำรวจทรัพยากรของนาซ่า ชื่อ Terra ได้จับภาพพื้นผิวดังกล่าว ณ วันที่ 6, 21, และ 28 มกราคม 2001 ลำดับภาพจากซ้ายมาขวา พบว่า ก่อนเกิดแผ่นดินไหว ที่ตำแหน่งสี่เหลี่ยมสีขาว ห้าวัน (ดูภาพกลาง) ได้เกิดปรากฏการณ์แผ่รังสีใต้แดงอย่างผิดปรกติ (ดังแสดงเป็นพื้นที่สีแดง) ตลอดเวลา ก่อนจะหายกลับคืนสู่สภาพเดิมในอีกหลายวันต่อมา      ภาพที่สาม แสดงแนวทางการตรวจจับ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ก่อนเกิดแผ่นดินไหว: การแตกร้าว ของ แนวชั้นหิน ก่อนเกิดแผ่นดินไหว จะทำให้ เกิดประจุไฟฟ้าบวกไหลขึ้นสู่ผิวโลก ทำให้เกิดการรบกวน ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ที่จะสามารถตรวจจับได้ ทั้งจากบนผิวดิน และจากดาวเทียมในอวกาศ         ภาพที่สี่ แสดงเครื่องมือวัด ของ ผู้ตรวจจับแผ่นดินไหว: Mr. Tom BLEIER กำลังติดตั้งเครือข่ายเครื่องมือวัด สนามแม่เหล็ก และเครื่องมือวัด ค่าคุณสมบัติการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าในอากาศ (air conductivity) เพื่อพยากรณ์การเกิดแผ่นดินไหวในรัฐแคลิฟอร์เนีย  

 

Free business joomla templates