HomeEIT Anouncementข่าวกิจกรรมกลุ่มรีโมทเซ็นซิ่งเมืองไทย

กรรมการคัดสรร กทช. ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 43คน

กรรมการคัดสรร กทช. ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 43คน

 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2552 คณะกรรมการคัดสรร กทช. ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ “กรณี เข้าแทน กทช. พ้นตำแหน่งโดยการจับสลาก จำนวน สามท่าน” โดยปรากฏรายชื่อผู้เข้าสมัครทั้งสิ้น 43ท่าน ตามรายละเอียดแสดงในตารางรายชื่อ ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดสรร กทช. จะต้องพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พศ. 2543 และดำเนินการพิจารณาคัดเลือกต่อไป

Free business joomla templates