HomeEIT Anouncementสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. จัดงานนิทรรศการ “Digital Economy กับ วสท.”

ประกาศสาขา

Display # 
# Title Author Hits
1 "กรมบัญชีกลางหลงประเด็นกฎกระทรวง" Written by EIT-Computer 330
2 ข่าว “เงินคืนค่าอบรม สภาวิศวกร” Written by EIT-Computer 545
3 ผลสำรวจข้อมูลการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ของ กระทรวงคมนาคม Written by EIT-Computer 1075
4 ข่าวการปรับแก้กฎกระทรวง_สภาวิศวกร ในส่วนของการควบคุมงานไฟฟ้าสื่อสาร Written by EIT-Computer 1479
5 งานเลี้ยงสังสรรค์ฉลองวันปีใหม่ 2559 วสท. Written by EIT-Computer 2321
6 งานเลี้ยง 72ปี วสท. Written by EIT-Computer 2241
7 Dr. Shunji MURAI ผู้เชี่ยวชาญภาพถ่ายดาวเทียมเยือนไทย Written by EIT-Computer 2108
8 รายงานผลสัมมนา “การจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม IT Outsourcing” สู่ประตู AEC Written by EIT-Computer 2400
9 “ขอให้แก้ไขปัญหาศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย” Written by EIT-Computer 2146
10 กำหนดการประชุมสัมมนาเรื่อง “การจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม IT Outsourcing ของ ประเทศไทย 2" Written by EIT-Computer 2519

Page 1 of 11

Free business joomla templates