Home

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

คณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ วสท. กับ comTIA ร่วมมือ…

27-12-2020 Hits:685 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

คณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ วสท. กับ comTIA ร่วมมือ จัดสอบ นักคอมพิวเตอร์ไทย

   ข่าวความร่วมมือ จัดสอบ นักคอมพิวเตอร์ไทยระหว่าง คณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ วสท. กับ comTIA สหรัฐอเมริกา     eit201226_ข่าวความร่วมมือวสท.comTIA                            26 ธันวาคม 2563ข่าวความร่วมมือ จัดสอบ นักคอมพิวเตอร์ไทยระหว่าง คณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ วสท. กับ comTIA สหรัฐอเมริกาดังเป็นที่ทราบกันดีแล้ว ว่า  ประเทศไทย ได้ เร่งรัด การพัฒนา การใช้งาน...

Read more

ข่าว “เงินคืนค่าอบรม สภาวิศวกร”

18-05-2018 Hits:2002 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

ข่าว “เงินคืนค่าอบรม สภาวิศวกร”

  ข่าว “เงินคืนค่าอบรม สภาวิศวกร” ข่าววันที่ 11 มิถุนายน 2561   คณะกรรมการสวัสดิการ สภาวิศวกร แจ้งว่า ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2561 สมาชิกสภาวิศวกร ที่ไม่ขาดดารเป็นสมาชิก/ ที่ได้เข้ารับการอบรม หรือสัมมนา ของ สภาวิศวกร/ และที่ได้ชำระเงิน ให้แก่ สภาวิศวกร ไปแล้วนั้น จะสามารถนำ ใบเสร็จรับเงิน สภาวิศวกร ของตน กลับไปขอรับเงินคืน จาก สภาวิศวกร...

Read more

ผลสำรวจข้อมูลการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ของ กระทรวงคมนาคม

20-02-2018 Hits:2363 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

ผลสำรวจข้อมูลการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ของ กระทรวงคมนาคม

    “ผลสำรวจข้อมูลการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ของ กระทรวงคมนาคม” 14 กุมภาพันธ์ 2561     สภาวิศวกร เมื่อเดือน มกราคม 2561 ได้มีหนังสือ ถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขอสำรวจข้อมูลการปฏิบัติวิชาชีพ และแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม ของ  กระทรวงคมนาคม เป็น สองประเด็น คือ:   แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม และการพัฒนาบุคลากรประจำ ในโครงการต่างๆ ของ กระทรวงคมนาคม ร่างขอบเขตงาน(ToR- Terms of Reference) ของ โครงการต่างๆ ที่ กระทรวงคมนาคม...

Read more

ข่าวการปรับแก้กฎกระทรวง_สภาวิศวกร ในส่วนของการควบคุมงานไฟฟ้าสื่อสาร

01-11-2016 Hits:2742 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

ข่าวการปรับแก้กฎกระทรวง_สภาวิศวกร ในส่วนของการควบคุมงานไฟฟ้าสื่อสาร

ที่  วสท.161016_ข่าวการปรับแก้กฎกระทรวง_สภาวิศวกร5_ขึ้นเว็ป   ข่าวการปรับแก้กฎกระทรวง_สภาวิศวกร ในส่วนของการควบคุมงานไฟฟ้าสื่อสาร   ในรอบปีที่ผ่านไปนี้ สภาวิศวกร อยู่ระหว่างการปรับแก้ กฎกระทรวง_สภาวิศวกร ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารเป็นอย่างมาก โดยผลการปรับแก้กฎกระทรวง_สภาวิศวกร ดังกล่าวนี้ (คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2560) จะมีความสัมพันธ์กับงานวิศวกรรมสื่อสาร ทั้งในพื้นที่งาน ของ ดิจิตัลทีวี โรงไฟฟ้า โรงปูน โรงกระดาษ โรงเยื่อ โรงเซียรามิคส์ เครื่องบิน ยานยนต์ไร้คนขับ รวมถึงคอมพิวเตอร์ด้วย โดยจะต้องมีวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร เข้าไปควบคุมพื้นที่งานสื่อสารเหล่านี้ (ตามกฎหมายฉบับใหม่) กล่าวคือ:   สภาวิศวกร ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อยู่ระหว่างการประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย ปรับเพิ่มการบังคับควบคุมงานโดยวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร...

Read more

งานเลี้ยงสังสรรค์ฉลองวันปีใหม่ 2559 วสท.

29-12-2015 Hits:3753 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

งานเลี้ยงสังสรรค์ฉลองวันปีใหม่ 2559 วสท.

  ภาพข่าวงานเลี้ยงสังสรรค์ฉลองวันปีใหม่ 2559 (ดังที่เคยเป็นประจำทุกปี) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ที่ Sratchada Hotel ถนนรัชาดาภิเษก โดยมีผู้เข้าร่วมงานในส่วนของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวม สองโต๊ะ พร้อมทั้งมีการแสดงบนเวที โดยเจ้าหน้าที่ วสท. เช่นเคย การแสดงบนเวที โดยเจ้าหน้าที่ วสท. จากซ้าย: 1. นางสาววรัญญา วชิราศรีศิริกุล เจ้าหน้าที่ทะเบียน, นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม เจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงการวิชาการ, นางสาวณัฐรียา อุ่นรัตนะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐาน,...

Read more

งานเลี้ยง 72ปี วสท.

29-12-2015 Hits:3536 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

งานเลี้ยง 72ปี วสท.

ที่  งานเลี้ยง72ปีวสท.                                                                                                                                         20 ธันวาคม 2558   ภาพข่าวงานเลี้ยง 72ปี วสท. รวบรวมข้อมูลโดยคุณทองติก เถกิงวิทย์ เมื่อปี 2556     วสท.- วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งดั้รบการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 ในการให้บริการสมาชิก ให้ความรู้ทางด้านวิชาการ  วิชาชีพ และบริการสังคมทางด้านวิศวกรรม มาเป็นเวลายาวนาน จนได้รับการยอมจากสังคมในความเป็นองค์กรกลางทางด้านวิศวกรรม ของประเทศไทย ในปัจจุบันแล้วนั้น คณะกรรมการอำนวยการ วสท. จึงได้กำหนดจัดงานฉลองครบ...

Read more

Dr. Shunji MURAI ผู้เชี่ยวชาญภาพถ่ายดาวเทียมเยือนไทย

23-11-2015 Hits:3443 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

Dr. Shunji MURAI ผู้เชี่ยวชาญภาพถ่ายดาวเทียมเยือนไทย

                                                           ดร. มูไร มาเยี่ยมประเทศไทย วันที่ 4 ตุลาคม 2558 Dr. Shunji MURAI ผู้เชี่ยวชาญภาพถ่ายดาวเทียม จาก MURAI Laboratory ของ มหาวิทยาลัยโตเกียว กลับมาเยี่ยมเมืองไทยนานหนึ่งสัปดาห์ และพบปะสังสรรค์กับผู้เชี่ยวชาญภาพถ่ายดาวเทียมไทยที่มีโอกาสร่วมงานภาพถ่ายดาวเทียมด้วยกันมาตลอด ภาพจากซ้าย: ดร. สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ วุฒิไฟฟ้า วสท., คุณรัตนา ปุณณหรรษา, ดร. ชวลิต ทิสยากร วุฒิไฟฟ้า และวุฒิคอมพิวเตอร์...

Read more

รายงานผลสัมมนา “การจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม IT…

13-10-2015 Hits:3552 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

รายงานผลสัมมนา “การจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม IT Outsourcing” สู่ประตู AEC

รายงานผลประชุมสัมมนาคอมพิวเตอร์ หัวข้อ “การจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม IT Outsourcing ของ ประเทศไทย=ครั้งที่สอง=” เพื่อรองรับการเปิดประตูการค้าเสรีอาเซียน (AEC) ในอนาคตอันใกล้นี้ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 ที่ วสท.     1. ที่มาที่ไป: คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท.- วิศวกรรมสถานประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดประชุมสัมมนาในหัวข้อ “การจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม IT Outsourcing ของ ประเทศไทย” ขึ้นเมื่อวันที่...

Read more

“ขอให้แก้ไขปัญหาศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย”

23-09-2015 Hits:3233 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

“ขอให้แก้ไขปัญหาศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย”

  ข่าว วสท. “ขอให้แก้ไขปัญหาศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย” ข่าววันที่ 19 กันยายน 2558 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, และสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย, ได้จัดรายการเสวนาเรื่อง “ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยกับวิชาชีพวิศวกร/สถาปนิก ที่ปรึกษา” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ จำนวน สิบแห่ง ได้แก่: กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, คณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ, นายกสภาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์, นายกสภาคณบดี...

Read more

กำหนดการประชุมสัมมนาเรื่อง “การจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม IT…

11-09-2015 Hits:3625 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

กำหนดการประชุมสัมมนาเรื่อง “การจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม IT Outsourcing ของ ประเทศไทย 2"

   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. มีความประสงค์ จะจัดการประชุมสัมมนาในหัวข้อ “การจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม IT Outsourcing ของ ประเทศไทย” ขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ วสท. ซอยวัดเทพลีลา เพื่อรองรับการเปิดประตูการค้าเสรีอาเซียน (AEC) ในอนาคตอันใกล้นี้ โดยคาดว่า กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการประชุม จะเป็น ผู้แทนจากผู้ประกอบการเอกชน และผู้แทนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงองค์กรภาครัฐต่างๆ ที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับ...

Read more

เชิญสมัครรับการคัดเลือก'นักคอมพิวเตอร์ ยอดเยี่ยม 58'

28-08-2015 Hits:3261 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

เชิญสมัครรับการคัดเลือก'นักคอมพิวเตอร์ ยอดเยี่ยม 58'

เพื่อเป็นการส่งเสริมและรับรองความเป็นวิศวกรมืออาชีพ (Recognized) ของ นักคอมพิวเตอร์, วิศวกร และ สมาชิก วสท.     คณะกรรมการวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ วสท. จึงได้จัดกิจกรรมคัดเลือกนักคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยมแห่งชาติครั้งที่3 ประจำปี 2558 นี้ โดย วสท. เปิดรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจากวิศวกร สาขาต่างๆ , นักคอมพิวเตอร์ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญสารสนเทศของประเทศไทย โดย วสท. ได้พิจารณาเพิ่มรางวัลสาขานักคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในทุกแขนงด้วย ในปีนี้ วสท. ได้พิจารณารางวัลวิศวกรและนักคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยมสาขาต่างๆดังนี้ 1. ด้านการบูรณาการระบบ (System...

Read more

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. จัดงานนิทรรศการ “Digital Economy…

13-04-2015 Hits:5670 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. จัดงานนิทรรศการ “Digital Economy กับ วสท.”

ภาพข่าวสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. ลงนามบันทีช่วยจำ (MoU- Memorandum of Understanding) มอบหมาย คุณปุณย์จรีย์ จันทร์เกษ “JB Advertising Co., Ltd.” Promoter จัดงานนิทรรศการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ครั้งที่สอง ในเดือนพฤษภาคม 2559 โดยจะใช้ชื่อ Theme ประจำปี 2559 ว่า “Digital Economy กับ วสท.” ตามที่คณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ วสท. เมื่อเดือนมีนาคม...

Read more

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. รับมอบเช็คสนับสนุน จาก Media…

13-04-2015 Hits:3558 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. รับมอบเช็คสนับสนุน จาก Media NetWork Consultant (Thailand) Co., Ltd.

ภาพข่าวสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. รับมอบเช็คสนับสนุน วงเงิน หนึ่งแสนบาท จาก คุณปภัช นวลอินทร์ ผู้จัดการ Media NetWork Consultant (Thailand) Co., Ltd. ตามที่นิตยสาร “วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาร” วสท. ซึ่งเป็นนิตยสารรายสองเดือน ที่รวบรวมบทความสำคัญในวงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อจะนำเผยแพร่สู่มวลสมาชิกวิศวกรคอมพิวเตอร์ วสท. และผู้ประกอบการต่างๆ ใน วงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร หรือไอซีที ทั้งในภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ โดยมีบทความเทคโนโลยี...

Read more

ภาพข่าวงานเลี้ยงสังสรรค์ฉลองวันปีใหม่ 2558

18-03-2015 Hits:4669 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

ภาพข่าวงานเลี้ยงสังสรรค์ฉลองวันปีใหม่ 2558

ภาพข่าวงานเลี้ยงสังสรรค์ฉลองวันปีใหม่ 2558 (ดังที่เคยเป็นประจำทุกปี) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ที่ SwissHotel ถนนรัชาดาภิเษก โดยมีผู้เข้าร่วมงานในส่วนของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวม ห้าโต๊ะ (กว่า 40ท่าน) ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญมาจากต่างประเทศ (Expattriates) ห้าท่าน พร้อมทั้งมีการแสดงบนเวที โดยเจ้าหน้าที่ วสท. อย่างคึกคัก    

Read more

ภาพข่าววันมอบลิขสิทธิ์ bricsCADD ให้แก่ 16มหาวิทยาลัย

21-02-2015 Hits:3541 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

ภาพข่าววันมอบลิขสิทธิ์ bricsCADD ให้แก่ 16มหาวิทยาลัย

คุณพิศาล จอโภชาอุดม ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. วาระปี พ.ศ. 2557 ถึง 2559 กล่าวเปิดงานพิธีรับมอบลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ bricsCADD จาก สหรัฐอเมริกา

Read more

ผลประชาพิจารณ์ กล่องดำ

20-12-2014 Hits:3570 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

ผลประชาพิจารณ์ กล่องดำ

            สรุปผลเท็คนิคพิจารณ์ รับฟังความเห็น แนวทางการออกแบบ จาก ผู้เชี่ยวชาญ DVB- T2 ที่มีคุณสมบัติตามกำหนดในมาตรฐานอุปกรณ์ กสทช. ในการออกแบบ และจัดทำ (Fabricate) กล่องดำตัวอย่าง วสท. และผลประชาพิจารณ์ รับฟังความเห็น 'กล่องดำตัวอย่าง' ในวงกว้าง ที่มีคุณสมบัติตามกำหนดในมาตรฐานอุปกรณ์ กสทช. ฉบับเดือนธันวาคม 2555 

Read more

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ “โครงการพัฒนากล่องดำทีวืดิจิตัลภาคพื้นดิน ของ ประเทศไทย”

14-11-2014 Hits:3857 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ “โครงการพัฒนากล่องดำทีวืดิจิตัลภาคพื้นดิน ของ ประเทศไทย”

  กำหนดการประชุมประชาพิจารณ์ (Public Hearings Schedule) โครงการ “แนวทางการออกแบบ (Engineering Design Guide) ผลิตภัณฑ์เครื่องรับ และแปลงสัญญาณคลื่นโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Digital Set-Top Box) ของประเทศไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตัล กสทช.# มส. 4002- 2555” วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.00- 16.00น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ วสท....

Read more

การใช้เทคโนโลยีฯ ในครัวเรือน พ.ศ. 2557

23-10-2014 Hits:4652 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

การใช้เทคโนโลยีฯ ในครัวเรือน พ.ศ. 2557

      การสํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2​544 และตั้งแต่พ.ศ. 2546  เป็นต้นมา  ได้ทําการสํารวจต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี เพื่อให้ทราบจํานวนประชากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือพฤติกรรมของการใช้ และจํานวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่นโทรศัพท์พื้นฐาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร และ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในครัวเรือน ตลอดจนเรื่องที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาควบคุมดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้นการสํารวจใช้วิธีสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ6 ปีขึ้นไป จากครัวเรือนตัวอย่างทั้งสิ้น83,880 ครัวเรือน ผลการสํารวจสรุ ปได้ดังนี้ มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 23.8 ล้านคนหรือ (ร้อยละ.38.2) ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 21.7...

Read more

ก.ไอซีที สนับสนุนการจัดงานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

15-10-2014 Hits:3501 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

ก.ไอซีที สนับสนุนการจัดงานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

ศุกร์ 10 ตุลาคม 2557 10/10/57 ก.ไอซีที สนับสนุนการจัดงานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12            นางทรงพร โกมลสุรเดช รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานในพิธีเปิด “งานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12” เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ซึ่งงานดังกล่าว กระทรวงไอซีที โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)...

Read more

เปิดลงทะเบียนสัมมนาวิชาการ วิศวกรรม’57 ภายใต้แนวคิด …

07-10-2014 Hits:3751 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

เปิดลงทะเบียนสัมมนาวิชาการ วิศวกรรม’57 ภายใต้แนวคิด “วิศวกรรมสำหรับอนาคต”

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดลงทะเบียนสัมมนาวิชาการ วิศวกรรม’57  พร้อมจัดแสดงหุ่นยนต์ภายใต้แนวคิด  “วิศวกรรมสำหรับอนาคต” รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ (ที่สองจากขวา) เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานฝ่ายวิชาการ งานวิศวกรรม‘57 ร่วมกับ ผศ.ดร.คมสัน มาลีสี (ที่สองจากซ้าย)คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชิญชวนวิศวกรไทยและผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ในงาน วิศวกรรม’57 โดยในปีนี้ มีหัวข้อที่น่าสนใจมากมายรวมกว่า 120 หัวข้อ อาทิ เทคโนโลยีการเสริมกำลังโครงสร้างอาคารและสะพาน อนาคตวิศวกรไทยกับการเตรียมความพร้อมรับ AEC การบริหารจัดการและนวัตกรรมระบบราง เป็นต้น รวมทั้ง...

Read more

ประชุมเทคนิคพิจารณ์ Set Top Box

09-07-2014 Hits:5565 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

ประชุมเทคนิคพิจารณ์ Set Top Box

                                           รายงานผลการประชุมเทคนิคพิจารณ์ โครงการ “แนวทางการออกแบบ (Engineering Design Guide) ผลิตภัณฑ์เครื่องรับ และแปลงสัญญาณคลื่นโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Digital Set- Top Box) ของ ประเทศไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล กสทช”                                                ภายใต้ทุนวิจัย กสทช. ปีงบประมาณ 2557                                                              วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.   ผลจัดกลุ่มงานศึกษา ออกแบบ จัดทำ และทดสอบ...

Read more

กิจกรรมสาขาคอมพิวเตอร์ วสท.

09-07-2014 Hits:4232 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

กิจกรรมสาขาคอมพิวเตอร์ วสท.

กิจกรรมสาขาคอมพิวเตอร์ วสท.  {C}{C}{C}{C}สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. จัดประชุมสัมมนาระดมสมองในหัวข้อ “การจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม IT Outsourcing ของประเทศไทย” ขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556   คณะกรรมการร่วม วสท.- วิศวกรรมสถานประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ กับ CompTIA Corp. สหรัฐอเมริกา (ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร) ประกอบด้วย ผู้แทนจากคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท., ผู้แทนจาก CompTIA Corp., และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐจำนวน 20แห่ง ได้กำหนดให้มีการประชุมสัมมนาระดมสมองในหัวข้อ “การจัดสอบนักคอมพิวเตอร์...

Read more

ประชุมประชาพิจารณ์ ICT Project Management

09-07-2014 Hits:4723 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

ประชุมประชาพิจารณ์ ICT Project Management

                                          =ร่าง=รายงานผลประชุมประชาพิจารณ์ “ร่างมาตรฐานการบริหารโครงการไอซีที” วันที่อังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 14:00- 16:30น. ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.       1. ความเป็นมา: ตามประกาศสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. ที่ 02/ 2557 และที่ 06/ 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ มาตรฐาน ICT Project Management และเมื่อวันที่ 23...

Read more

วสท. ได้รับบริจาคโน้ตบุ๊คจากไอบีเอ็ม

08-02-2014 Hits:3902 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

วสท. ได้รับบริจาคโน้ตบุ๊คจากไอบีเอ็ม

วสท. ได้รับบริจาคโน้ตบุ๊คจากไอบีเอ็ม         วันที่ 21 มกราคม 2557 ภาพจากซ้าย: คุณสุราษฎร์ เลิศภูมิปัญญา ภาคีคอมพิวเตอร์ วสท. (ผู้จัดการ IBM Solutions Delivery Co., Ltd.) ขณะลงนามส่งมอบ แก่คุณพิศาล จอโภชาอุดม วุฒิไฟฟ้า และวุฒิคอมพิวเตอร์ วสท. (ประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. วาระปี พ.ศ. 2557 ถึง 2559)...

Read more

สรุปผลการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2554

04-01-2014 Hits:4236 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

สรุปผลการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2554   (แก้ไขเพิ่มเติมตามที่ประชุมคณะทำงานฐานข้อมูล และประมวลผลงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2555 วันที่ 13 ธันวาคม 2554) ข้อมูล ณ วันที่ 19- 01- 2555 ผู้รวบรวม:หทัยรัตน์ คีรีสวัสดิ์ คณะทำงานฐานข้อมูล ใน คณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ วสท. ปี 2554 ด้วยคณะทำงานย่อยได้ดำเนินการศึกษาออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลประมวลผลงานวิศวกรรมแห่งชาติตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 ด้วย Excel และ Microsoft Word เป็นต้นมาจนแล้วเสร็จ...

Read more

eit-comtia จัดหลักสูตรเร่งรัด พร้อมจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ…

14-12-2013 Hits:4340 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

eit-comtia จัดหลักสูตรเร่งรัด พร้อมจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ “Data NetWorking”

            1. ที่มาที่ไป และวัตถุประสงค์การอบรม: เป็นการ “การสื่อสารข้อมูลในระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์” หรือ “Data- NetWorking” ให้แก่ นักคอมพิวเตอร์ไทย ในหลักสูตรเร่งรัด สามวัน สำหรับการจัดฝึกอบรม พร้อมจัดสอบการสื่อสารข้อมูลในระบบงานคอมพิวเตอร์ครั้งนี้ วสท. จะดำเนินการตามหลักสูตรสากล ภายใต้ความร่วมมือ จาก compTIA Inc. ซึ่งเป็นมูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร จาก อเมริกา โดย วสท. จะใช้ห้องฝึกอบรม ที่อาคารสำนักงานใหญ่ วสท. โดยใช้โน้ตบุ๊ค...

Read more

วสท. จัดตั้งห้องสอบคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล

08-12-2013 Hits:3953 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

วสท. จัดตั้งห้องสอบคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล

      วสท. จัดตั้งห้องสอบคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล 2 ธันวาคม 2556 1. ที่มาที่ไป, วัตถุประสงค์, และความจำเป็น, ในการจัดทำระเบียบจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ใบรับรองโดย วสท.: สืบเนื่องจากการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กันอย่างกว้างขวางในระดับสากล ส่งผลให้เกิดการขยายวงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ารวมตัวกันกับเทคโนโลยีสื่อสารอีเล็คทรอนิคส์ จนกลายเป็นการใช้งานเทคโนโลยีไอซีที หรือ Information and Computer Technology กันอย่างกว้างขวาง ทั้งใน และต่างประเทศนั้น ทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องมีทั้งการควบคุม และให้การรับรองคุณสมบัติของนักคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย อย่างเป็นกิจจะลักษณะ และเนื่องจากในปัจจุบัน การใช้งานเทคโนโลยีไอซีที ในประเทศไทย ได้ขยายตัวอย่างกว้างขวาง อันเป็นผลกระทบจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จนส่งผลให้เกิดความจำเป็นในการควบคุมคุณภาพการให้บริการเทคโนโลยี...

Read more

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ CDL Thailand…

25-11-2013 Hits:4521 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ CDL Thailand จัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ “ICT Literacy”

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ CDL Thailand จัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ “ICT Literacy” วันเสาร์/ อาทิตย์ ที่ 8/ 9 กุมภาพันธ์ 2557 ชั้นสี่ อาคาร วสท. ซอยวัดเทพลีลา โทรศัพท์: (02) 319- 2411 โทรสาร: (02) 319- 2711

Read more

การประชุมสัมมนาระดมสมองในหัวข้อ “การจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม IT…

21-06-2013 Hits:4800 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

การประชุมสัมมนาระดมสมองในหัวข้อ “การจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม IT Outsourcing ของ ประเทศไทย”

วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ด้วย คณะกรรมการร่วม วสท.- วิศวกรรมสถานประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ กับ CompTIA Corp. สหรัฐอเมริกา (ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร) ประกอบด้วย ผู้แทนจากคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท., ผู้แทนจาก CompTIA Corp., และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐจำนวน 20แห่ง ได้กำหนดให้มีการประชุมสัมมนาระดมสมองในหัวข้อ “การจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม IT Outsourcing ของ ประเทศไทย”...

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือ สาขาคอมพิวเตอร์ EIT กับ comTIA…

09-03-2013 Hits:4656 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

พิธีลงนามความร่วมมือ สาขาคอมพิวเตอร์ EIT กับ comTIA สหรัฐอเมริกา

ภาพข่าวการลงนามความร่วมมือ ระหว่างคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. กับ comTIA สหรัฐอเมริกา วันที่ 21 ธันวาคม 2555   อ่านรายละเอียด

Read more

กรรมการอำนวยการ วสท. เข้าสัมภาษณ์คุณชัยยศ ปิยวรรณรัตน์

20-12-2012 Hits:4644 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

กรรมการอำนวยการ วสท. เข้าสัมภาษณ์คุณชัยยศ ปิยวรรณรัตน์

กรรมการอำนวยการ ดร.ชวลิต วสท. เข้าสัมภาษณ์คุณชัยยศ ปิยวรรณรัตน์ President and Country Manager of ABB Thailand เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ดร. ชวลิต ทิสยากร กรรมการอำนวยการ วสท. ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมสัมภาษณ์ คุณชัยยศ ปิยวรรณรัตน์ President and Country Manager of ABB Thailand ในประเด็นหัวข้อการเข้าร่วมงานนิทรรศการวิศวกรรมแห่งชาติ...

Read more

กรรมการอำนวยการ วสท. ช่วยประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาชีพวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 16

20-12-2012 Hits:4293 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

กรรมการอำนวยการ วสท. ช่วยประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาชีพวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ดร.ชวลิต กรรมการอำนวยการ วสท. และที่ปรึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. ช่วยประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาชีพวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 16         เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ดร. ชวลิต ทิสยากร วุฒิไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ วสท. & IEEE Senior Member ในฐานะกรรมการอำนวยการ วสท. และที่ปรึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. วาระปี พศ. 2554 ถึง 2556...

Read more

ข่าว คณะกรรมการกองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ของ วสท.

20-12-2012 Hits:4510 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

ข่าว คณะกรรมการกองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ของ วสท.

คณะกรรมการกองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ของ วสท. จัดโครงการเข้าค่ายอบรมนิสิตนักศึกษา ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2555ที่ รร.ศุภาลัยป่าสัก สระบุรี เมื่อวันที่ 12 ถึง 16 ตุลาคม 2555                                  ...

Read more

พิธีมอบรางวัล วิศวกรคอมฯยอดเยี่ยม 2555

08-08-2012 Hits:4328 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

พิธีมอบรางวัล วิศวกรคอมฯยอดเยี่ยม 2555

พิธีมอบรางวัล วิศวกรคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยม 55'     คณะ กรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลวิศวกรยอดเยี่ยม ครั้งที่ 2   วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ.งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2555 นี้ที่ Impact Challenger 3 เมืองทองธานี                  ...

Read more

งานเลี้ยงส่ง คุณมาลี ด่านสิริสันติ เจ้าหน้าที่อาวุโส …

20-02-2012 Hits:4702 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

งานเลี้ยงส่ง คุณมาลี ด่านสิริสันติ เจ้าหน้าที่อาวุโส วันเกษียณอายุงานจาก วสท.

งานเลี้ยงส่ง คุณมาลี ด่านสิริสันติ เจ้าหน้าที่อาวุโส วันเกษียณอายุงานจาก วสท.   ทีมงาน วสท. ร่วมกันถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก ภายหลังงานเลี้ยงส่ง                                                                                      อ่านรายละเอียด

Read more

งานเลี้ยงปีใหม่ วสท.

04-01-2012 Hits:4049 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

งานเลี้ยงปีใหม่ วสท.

ข่าวงานเลี้ยงปีใหม่ วสท. วันที่ 22 ธันวาคม 2554 คุณกุมโชค ใบแย้ม วุฒิไฟฟ้า วสท., วุฒิคอมพิวเตอร์ วสท., และประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วาระปี พศ. 2551 ถึง 2556 กล่าวเปิดงานเลี้ยงปีใหม่ โต๊ะสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 (ซ้าย: ดร. ชวลิต ทิสยากร วุฒิไฟฟ้า วสท., วุฒิคอมพิวเตอร์ วสท.,...

Read more

วสท.สาขาคอมฯ นำเสนอแนวคิด"การแก้ปัญหาผลกระทบอุตสาหกรรมไอซีที จากกรณีน้ำท่วม"ต่อรัฐมนตรี ICT

28-12-2011 Hits:4082 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

วสท.สาขาคอมฯ นำเสนอแนวคิด"การแก้ปัญหาผลกระทบอุตสาหกรรมไอซีที จากกรณีน้ำท่วม"ต่อรัฐมนตรี ICT

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. นำเสนอแนวคิด “การแก้ปัญหาผลกระทบอุตสาหกรรมไอซีที จากกรณีน้ำท่วมขัง” ต่อรัฐมนตรีกระทรวงไอซีที   ตามที่ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในหายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อหลายภาคส่วน รวมถึงภาคอุตสาหกรรมไอซีที ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาไอซีทีของไทย นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที จึงมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ทก0100/ 3430 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ขอเชิญ วสท. เข้าร่วมประชุมหารือ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2554 เพื่อนำเสนอข้อมูล ประเด็นผลกระทบ และมาตรการที่ต้องการจะให้กระทรวงไอซีทีสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว

Read more

วสท. เสนอชื่อดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช เข้ารับรางวัล …

22-12-2011 Hits:4167 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

วสท. เสนอชื่อดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช เข้ารับรางวัล AFEO Award CAFEO 29

เสนอวิศวกรรับรางวัล  AFEO Award  CAFEO 29                       ที่ประชุม วสท. ได้มีการปรึกษาและเห็นชอบเสนอที่ปรึกษาและคณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์เข้ารับรางวัล AFEO Award  CAFEO 29   วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2554 ณ ประเทศบรูไน โดยเสนอ ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช เข้าร่วมโครงการนี้ และขณะนี้ ดร. วิรัช ได้ส่งรายละเอียดประวัติพร้อมรูปภาพให้กับทางสาขาต่างประเทศ ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงพิจารณาของการเข้ารับรางวัล AFEO Award...

Read more

Parabolic Solar Trough ที่ จังหวัดพิษนุโลก

12-12-2011 Hits:4390 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

Parabolic Solar Trough ที่ จังหวัดพิษนุโลก

แปลงสาธิต Parabolic Solar Trough ที่ จังหวัดพิษนุโลก  ภาพถ่ายวันที่ 16 ธันวาคม 2552 ดร. ชวลิต ทิสยากร วุฒิไฟฟ้า และวุฒิคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ Mr. Erich HAUCH วิศวกรโยธา สาขาชลศาสตร์ จาก ประเทศเยอรมนี เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม ระบบ Parabolic Solar Trough ใน สวนพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์...

Read more

ประชุม "การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ปี 2011"

22-10-2011 Hits:4033 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

ประชุม "การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ปี 2011"

 ภาพถ่ายวันประชุมสัมมนา “การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ปี 2011” จัดโดย กระทรวงกลาโหม ร่วมกับ กระทรวงไอซีที และ สวทช.- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งชาติ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 และ 20 สิงหาคม 2554 ภาพจากซ้าย: อ. พิชัย ตรรกบุตร, น.อ. รศ. ดร. ประสงค์ ประณีตพลกรัง, พล.ท.ดร. พิทักษ์...

Read more

รมว.ไอซีที ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อผลักดันนโยบายด้าน ICT

01-10-2011 Hits:4089 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

รมว.ไอซีที ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อผลักดันนโยบายด้าน ICT

        นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายและแลกเปลี่ยนความเห็นกับคณะกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย และผู้แทนจาก 12 สมาคมอุตสาหกรรมด้าน ICT ณ ห้อง MICT ชั้น 9 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อชี้แจงนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะของแต่ละสมาคมใน 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการสนับสนุนอุตสาหกรรม ด้านการตลาด และด้านกฎหมายและระเบียบ ทั้งนี้...

Read more

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ SIPA

25-07-2011 Hits:4319 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ SIPA

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ SIPA- SoftWare Industry Promotion Agency Public Organization   วันที่ 3 กันยายน 2553 คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. จำนวน ห้าท่าน คือ: คุณกุมโชค ใบแย้ม วุฒิไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วสท., ดร.ชวลิต ทิสยากร วุฒิไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วสท., คุณปราการ กาญจนวตี วุฒิไฟฟ้า วสท.,...

Read more

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ NSTDA- National…

25-07-2011 Hits:4056 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ NSTDA- National Science& Technology Development Agency

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ NSTDA- National Science& Technology Development Agency   วันที่ 2 กันยายน 2553 คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. จำนวน สี่ท่าน คือ: คุณกุมโชค ใบแย้ม วุฒิไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วสท., ดร.ชวลิต ทิสยากร วุฒิไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วสท., คุณปราการ กาญจนวตี วุฒิไฟฟ้า วสท., และคุณมาลี...

Read more

ข่าวกิจกรรมกลุ่มรีโมทเซ็นซิ่งเมืองไทย

15-06-2011 Hits:4322 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

ข่าวกิจกรรมกลุ่มรีโมทเซ็นซิ่งเมืองไทย

         ภาพวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ดร. สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ วุฒิไฟฟ้า วสท. มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี แก่ Dr. MURAI และภรรยา เนื่องในงานฉลองวันคล้ายวันเกิดปีที่ 72 ของ Dr. Shunji MURAI จาก Tokyo University โดยมีโดยมีผู้ใกล้ชิดในงานพัฒนา และการประยุกต์ใช้งาน เทคโนโลยีรีโมทเซ็นซิ่งของประเทศไทย เข้าร่วมเป็นเกียติในงานเลี้ยงสังสรรค์ครั้งนี้ 20ท่าน

Read more

วสท. เข้าร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง

03-06-2011 Hits:4207 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

วสท. เข้าร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง

    นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการ วสท. เข้าลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี

Read more

ร่วมฉลองงาน 20ปี Linux

24-05-2011 Hits:4446 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

ร่วมฉลองงาน 20ปี Linux

         อ่านรายละเอียดและการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 20ปี Linux      

Read more

หนึ่งทศวรรษของ สำนักงาน วสท. ที่ซอยเทพลีลา

06-05-2011 Hits:4051 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

หนึ่งทศวรรษของ สำนักงาน วสท. ที่ซอยเทพลีลา

       วสท. ได้ย้ายสำนักงานใหญ่ ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่ตึกนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ถนนอังรีดูนังค์ มายังสำนักงานแห่งใหม่ ที่อาคาร วสท. ถนนรามคำแหง 39 ซอยเทพลีลา เขตวังทองหลาง ตั้งแต่ เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2543 ซึ่งรศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล เป็นนายก วสท. ในช่วงผลกระทบจากเศรษฐกิจขาลงขณะนั้น ประเด็นที่นำมาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการทุกครั้ง คือภาระหนี้ผูกพันของการก่อสร้างอาคาร และ เงินเดือนพนักงานในแต่ละเดือน ซึ่งผลประกอบการ ณ...

Read more

อบรม การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรด

06-05-2011 Hits:4856 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

อบรม การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรด

กิจกรรมอบรม “Introduction to Thermography Technology”  29-30เมษายน ณ.ห้องประชุม 3 ชั้น 3 วสท.

Read more

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ ABAC- Assumption…

22-08-2010 Hits:4932 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ ABAC- Assumption University

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ ABAC- Assumption University

Read more

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับผู้บริหาร M &…

12-06-2010 Hits:4255 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับผู้บริหาร M & Soft (Thailand) Co., Ltd.

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ   M & Soft (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งเป็นองค์กรผลิตซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ด้าน Vehicle Navigating System จากประเทศเกาหลีใต้     รูปจากซ้าย คุณรังศินี เสาวเวียง, คุณกฤษณา กฤษณพันธ์, คุณทวีวัฒน์ เศวตจินดากร, ดร.ชวลิต ทิสยากร วุฒิคอมพิวเตอร์ วสท., และคุณมาลี ด่านสิริสันติ                                                                         อ่านรายละเอียด  

Read more

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย จำกัด…

12-06-2010 Hits:4585 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

@font-face { font-family: SimSun; } @font-face { font-family: Angsana New; } @font-face { font-family: Cambria Math; } @font-face { font-family: @SimSun; } @page Section1 {size: 8.5in 11.0in; margin: 1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin: .5in; mso-footer-margin: .5in; mso-paper-source: 0; } P.MsoNormal { FONT-SIZE: 12pt; MARGIN:...

Read more

ข่าวการสัมภาษณ์เรื่อง 3G

10-05-2010 Hits:4814 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

 คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่มาตรการจัดการระบบงาน 3G ให้วิศวกรไทยรับทราบ  (ข่าววันที่ 5 พฤษภาคม 2553)

Read more

ข่าววุฒิสมาชิกคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งใหม่ผู้ใหญ่ในวงการราชการ (ต่อ)

10-05-2010 Hits:4465 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

ข่าววุฒิสมาชิกคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งใหม่ผู้ใหญ่ในวงการราชการ (ต่อ)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 วุฒิสมาชิกคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ภาพจากซ้าย คุณสถาพร พินิจจินดาทรัพย์ ภาคีสมาชิกโยธา วสท., คุณจาตุรงค์ สนเอี่ยม, และ ดร. ชวลิต ทิสยากร วุฒิสมาชิกคอมพิวเตอร์ วสท.   วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 วุฒิสมาชิกคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ภาพจากซ้าย คุณสถาพร...

Read more

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ TRIDI- TeleCommunications…

10-05-2010 Hits:4085 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ TRIDI- TeleCommunications Research and Industrial Develop

    คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ TRIDI- TeleCommunications Research and Industrial Development Institute หรือ สถาบันวิจัย และพัฒนา อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ในสังกัด กทช.- สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    

Read more

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ บริษัท IBM…

18-03-2010 Hits:4708 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ บริษัท IBM Solutions Delivery จำกัด

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ บริษัท IBM Solutions Delivery จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรด้านคอมพิวเตอร์ระดับข้ามชาติ .           รูปจากซ้าย ดร.นิรมล จินดานุวัฒน์, คุณสุนิชา เอกชัย, คุณสุราษฎร์ เลิศภูมิปัญญา ภาคีไฟฟ้า วสท., คุณกุมโชค ใบแย้ม วุฒิไฟฟ้า วสท., ดร.ชวลิต ทิสยากร วุฒิคอมพิวเตอร์ วสท., คุณปราการ กาญจจนวตี วุฒิไฟฟ้า วสท., นอ.รศ.ดร.ประสงค์ ประณีตพลกรัง,...

Read more

ข่าววุฒิสมาชิกคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งใหม่ผู้ใหญ่ในวงการราชการ

14-03-2010 Hits:4063 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

ข่าววุฒิสมาชิกคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งใหม่ผู้ใหญ่ในวงการราชการ

  ข่าววุฒิสมาชิกคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งใหม่ผู้ใหญ่ในวงการราชการ   เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 วุฒิสมาชิกคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ภาพจากซ้าย คุณชูเกียรติ โพธยานุวัตร, ดร. ชวลิต ทิสยากร วุฒิสมาชิกคอมพิวเตอร์ วสท. และ คุณสถาพร พินิจจินดาทรัพย์ สามัญสมาชิกโยธา วสท.   เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 วุฒิสมาชิกคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักการโยธา...

Read more

ลงนามบันทึกร่วมการหาทุนจัดงานนิทรรศการประจำปี 2553 ของ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท.

14-02-2010 Hits:4071 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

ลงนามบันทึกร่วมการหาทุนจัดงานนิทรรศการประจำปี 2553 ของ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท.

ภาพข่าวการลงนามบันทึกร่วมกันในการหาทุนจัดงานนิทรรศการประจำปี 2553 ของ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท.     วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 คุณกุมโชค ใบแย้ม ประธานสาขาคอมพิวเตอร์ วสท. ได้ลงนามในบันทึกร่วมกันหาทุนจัดงานนิทรรศการประจำปี 2553 ของ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. ที่จะมีขึ้นในระหว่างวัน 30 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2553       ในภาพจากซ้าย ดร. ชวลิต ทิสยากร (วุฒิคอมพิวเตอร์...

Read more

ประชาสัมพันธ์จัดงานนิทรรศการประจำปี 2553 ของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม…

12-02-2010 Hits:4104 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

ประชาสัมพันธ์จัดงานนิทรรศการประจำปี 2553 ของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2

ประชาสัมพันธ์จัดงานนิทรรศการประจำปี 2553 ของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2553     สำหรับการจัดงานนิทรรศการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. จำนวน 4 วัน ที่จะมีขึ้นในเดือน ตุลาคม 2553 นี้นั้น ที่ปรึกษา และกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. จำนวน ห้าคน นำโดยคุณกุมโชค ใบแย้ม ประธานสาขาคอมพิวเตอร์ วสท. ได้ให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์งานดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 ในงาน Mobile...

Read more

IEEE Fellow เยี่ยมชมกิจการ GISTDA

10-12-2009 Hits:4484 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

IEEE Fellow เยี่ยมชมกิจการ GISTDA

IEEE Fellow เยี่ยมชมกิจการ GISTDA       คุณชาญชัย เพียรวิจารณ์พงศ์ รองผู้อำนวยการ GISTDA ขณะนำ Dr. CAVIN เข้าเยี่ยมชมการรับข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติลาดกระบัง จำนวน สี่สถานีรับ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552

Read more

IEEE Fellow เยี่ยมเมืองไทย

08-12-2009 Hits:3935 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

IEEE Fellow เยี่ยมเมืองไทย

IEEE Fellow เยี่ยมเมืองไทย ระหว่างวันที่ 5 ถึง 8 พฤศจิกายน 2552          สืบเนื่องจากการที่ Dr. Ralph Keary CAVIN III ซึ่งเป็น IEEE Fellow และมีประสบการณ์วิจัยด้านทฤษฎีควบคุมระบบประยุกต์ใช้ในกิจการอวกาศ ของ สหรัฐอเมริกา ตลอดจนถึงการค้นคว้าวิจัยด้านนาโนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ในตำแหน่ง Chief Scientist ของ SRC- Semiconductor Research Corporation...

Read more

SIPA holds the Executive Panel…

21-11-2009 Hits:27939 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

SIPA holds the Executive Panel Discussion

Host Parties, from left to right: Dr. ChienChuang KULAYANAMITR from EETI, Dr. Wuttipongs PONGSUWAN from SIPA, Dr. Chavalit THISAYAKORN from Siamtec, Dr. R. K. CAVIN III from SRC, Dr. EkaChai...

Read more

ร่าง(6.5) พระราชบัญญัติ สภา "ไอซีที"

14-07-2009 Hits:4320 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

คลอดแล้วร่าง (6.5) พระราชบัญญัติ สภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย

Read more

"ซิป้า"บุกเวียดนาม โชว์นวัตกรรมทางปัญญา "เอสเอสเอ็มอี"

03-07-2009 Hits:4461 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

"ซิป้า"บุกเวียดนาม โชว์นวัตกรรมทางปัญญา "เอสเอสเอ็มอี"

    "ซิป้า"บุกเวียดนาม โชว์นวัตกรรมทางปัญญา "เอสเอสเอ็มอี" วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11434 มติชนรายวัน โดย ชมพูนุท นำภา (ข่าวจากมติชนออนไลน์)   ดร.รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ (ขวามือ) และ Duomg Amh Duc รองอธิการบดี

Read more

"ซิป้า"บุกเวียดนาม โชว์นวัตกรรมทางปัญญา "เอสเอสเอ็มอี"

03-07-2009 Hits:4387 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

"ซิป้า"บุกเวียดนาม โชว์นวัตกรรมทางปัญญา "เอสเอสเอ็มอี"

    "ซิป้า"บุกเวียดนาม โชว์นวัตกรรมทางปัญญา "เอสเอสเอ็มอี" วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11434 มติชนรายวัน โดย ชมพูนุท นำภา (ข่าวจากมติชนออนไลน์)   ดร.รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ (ขวามือ) และ Duomg Amh Duc รองอธิการบดี  

Read more

สัมนา ประสบการณ์แก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าในประเทศไทย ครั้งที่ 1

02-04-2009 Hits:4518 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

สัมนา ประสบการณ์แก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าในประเทศไทย ครั้งที่ 1

.style1 { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 16px } .style2 { FONT-WEIGHT: bold }      วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สถาบันไฟฟ้า และ อิเลคทรอนิคส์ จัดสัมมนาเชิงวิชาชีพ เรื่อง ”ประสบการณ์แก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าในประเทศไทย ครั้งที่ 1” วันที่ 4-5 มิถุนายน 2552 ณ.โรงแรมสตาร์ จังหวัด ระยอง                                                                                                                          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

"ออโต้เดส"ชนะคดีบริษัทไทย ชูคดีตัวอย่าง"ละเมิดลิขสิทธิ์"

06-03-2009 Hits:5777 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

"ออโต้เดส"ชนะคดีบริษัทไทย ชูคดีตัวอย่าง"ละเมิดลิขสิทธิ์"   โดย ประชาชาติธุรกิจ วัน จันทร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เวลา 0:33:37 น.              "บีเอสเอ" หนุนผู้ผลิตซอฟต์แวร์เดินหน้าดำเนิน "คดีแพ่ง" บริษัทที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หลังศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯตัดสินให้บริษัทที่อยุธยาต้องจ่ายชดเชยค่าเสียหายให้ "ออโตเดส" ในกรณีที่ใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ ถือเป็นตัวอย่างคดีแรกของไทย ยอมรับวิกฤตเศรษฐกิจอาจดันยอดอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์พุ่ง โดยในไทยติดหนึ่งในสิบ 78% นายดรุณ ซอว์นีย์ ผู้อำนวยการฝ่ายปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ ประจำภูมิภาคเอเชีย ของกลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์ หรือบีเอสเอ...

Read more

ภาพดาวเทียมแสดงการลดลงของป่าไม้เมืองไทยในรอบ 35 ปี

05-03-2009 Hits:3949 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

ภาพดาวเทียมแสดงการลดลงของป่าไม้เมืองไทยในรอบ 35 ปี

ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื้นที่บางส่วนในภาคตะวันออกของประเทศไทย  ภาพซ้าย :  ภาพพิมพ์เคมีใช้ในการประเมินพื้นที่ป่าไม้ โดยเทคนิคการจำแนกจุดภาพ ปี 2516 พบพื้นที่ป่าสมบูรณ์ขณะนั้น มีประมาณ 52% ของพื้นที่ 2.2ล้านไร่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภาพขวา :  ภาพพิมพ์คอมพิวเตอร์ปัจจุบันเป็น BitMap ปี 2552 แฟ้มภาพจาก Google แสดงผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี ความละเอียดภาพ หนึ่งเมตรต่อหนึ่งจุดภาพ ผลเปรียบเทียบด้วยสายตาระหว่างพื้นที่ป่าไม้ที่ปรากฏในภาพทั้งสอง อาจเห็นได้โดยชัดเจนว่า มีพื้นที่ป่าสมบูรณ์ลดลงถึงประมาณห้าเท่า ในระยะเวลา 35ปีที่ผ่านมา                                                                                   เนื้อหาโดย  ดร.ชวลิต ทิสยากร

Read more

Hacker จาก ในจีเรีย

18-02-2009 Hits:3941 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

Hacker จาก ในจีเรีย

.style4 { FONT-SIZE: 24px } .style5 { FONT-SIZE: 12pt } ข่าวด่วนที่สุด   ได้รับข่าวจากเพื่อนเรื่อง "...แก้งค์ไนจีเรียเริ่ม hack อีก"   รูปข้างล่างนี้ จะเห็นคนไนจีเรียเขาขยันทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์กันเคร่งเครียด จริงจัง     เขาเหล่านั้น กำลังหาเงินเข้าประเทศ จากคนทั่วโลก รวมถึงพวกเราด้วย อย่างขมักเขม้นอยู่ครับ  ข่าวดี มีคำเตือนในอินเตอร์เนตคาเฟ่ที่ไนจีเรีย ห้ามคนที่ใช้บริการอินเตอร์เนตที่นั่นส่งอีเมลไปทำการหลอกลวงคนอื่น ข่าวร้าย ข่าวไม่ได้บอกว่า ได้ผลเพียงใด หรือยิ่งห้ามยิ่งทำมากขึ้น                          ...

Read more

อินเดียออกเครืื่่องคำนวณราคาถูก

11-02-2009 Hits:3637 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

รัฐบาลอินเดียจะออกอุปกรณ์คำณวน ราคาถูกมากที่ใช้งานสำนักงานได้     อ่านข่าวจาก IDG News Service (Bangalore Bureau) รายงานโดย John Rieiro  นำลงใน  pcworld.com  เมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 52 แล้วก็ต้องรีบนำมาขยายต่อให้สมาชิก วสท.ได้ทราบทั่วกัน       รายงานข่าวนี้กล่าวว่า   รัฐบาลอินเดียโดยกระทรวงอุดมศึกษา กำลังจะออกอุปกรณ์คำณวนราคาถูกๆ(low-cost computing device) สำหรับใช้ในการเรียนเป็นหลัก แต่ก็มีความสามารถพอที่จะใช้งานในสำนักงานได้ ใช้ค้นหาข้อมูลความรู้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ กระทรวงฯตั้งเป้าราคาไว้ที่ 10 เหรียญ...

Read more

ภาพถ่ายประวัติศาสตร์

11-02-2009 Hits:4709 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

ภาพถ่ายประวัติศาสตร์

                     ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงภูมิทัศน์บริเวณกรุงเทพมหานคร                           ภาพซ้าย: ภาพพิมพ์คอมพิวเตอร์ครั้งแรก                ภาพขวา: ภาพพิมพ์คอมพิวเตอร์ปัจจุบัน เป็น BitMap โดยเทคนิคการทำ Character Gray Scale              ปี 2552 แฟ้มภาพจาก Google แสดงผลโดยเครื่องพีซี...

Read more

Web Site 2.0

31-01-2009 Hits:4401 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

Web Site 2.0

Read more

นายกฯ รับดันซอฟต์แวร์ไทย

20-01-2009 Hits:4120 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

นายกฯ รับดันซอฟต์แวร์ไทย

นายกฯ รับดันซอฟต์แวร์ไทย โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์  เอทีเอสไอ เข้าพบนายกฯ เสนอ 3 มาตรการดันซอฟต์แวร์ไทยโต หวัง 2 ปีขยายส่วนแบ่งตลาดในประเทศ 50% ทั้งสร้างซัพพลายเชน แข็งแกร่งสู่ตลาดโลก                นายสมเกียรติ อึงอารี นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (เอทีเอสไอ) กล่าวภายหลังเข้าพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี (12 มค.2552) ว่า ได้เสนอแนวทาง 3 ประการผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ให้มีตลาดขยายขึ้นทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งหวังภายใน 2...

Read more

ภาพข่าวมอบรางวัลดีเด่นวิศวกรอาเซียน

05-01-2009 Hits:4145 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

ภาพข่าวมอบรางวัลดีเด่นวิศวกรอาเซียน

ภาพข่าวมอบรางวัลดีเด่นวิศวกรอาเซียน งานประชุมสัมมนา AFEO Conference ประจำปี 2551 AFEO- ASEAN Federations of Engineering Organizations ครั้งที่ 26 จัดที่ประเทศไทย โดยมี วสท. เป็นเจ้าภาพ ในฐานะผู้แทนประเทศไทย วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 คุณกำธน สินธวานนท์ กล่าวเปิดงานประชุมสัมมนา AFEO Conference

Read more

ข่าว กระทรวงไอซีที เปิดตัวโครงการจัดตั้งสภาไอซีที

30-11-2008 Hits:4029 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

ข่าว กระทรวงไอซีที เปิดตัวโครงการจัดตั้งสภาไอซีที

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่าง ร่างกฏหมายจัดตั้งสภาไอซีที คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ให้การสนับสนุน โดยจัดทำกระทู้เว็บบอร์ดนี้ สำหรับผู้สนใจให้ข้อคิดเห็นได้ ทั้งบวก และลบ กรุณาต่อกระทู้ตามความเหมาะสม                            นายวรพัฒน์ ทิวถนอม             นายดิเรก เจริญผล          นายอาจิน จิรชีพพัฒนา                         รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยี    ผู้เชี่ยวชาญประจำคณะกรรมการ   ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรม                    สารสนเทศ และการสื่อสาร       กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ        เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการร่างกฎหมายสภาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร...

Read more

ข่าวเตือนภัย

17-05-2008 Hits:3865 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

ข่าวเตือนภัย

 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ กับ งานพยากรณ์การเกิดแผ่นดินไหวซึ่งเกี่ยวข้องกับงานแก้แบบจำลองการถ่ายเทไฟฟ้าสถิตย์จนถึง งานเตือนภัยธรรมชาติ ด้วยโมเด็ลคณิตาสตร์    งานพัฒนาระบบเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์- การแข่งขันที่ดุเดือดระบบเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ มีความสำคัญต่อมวลมนุษย์ในสามพื้นที่ด้วยกันคือ: งานทำ animation ในการผลิตภาพยนต์มานานกว่า 45 ปี จนทำให้นักคอมพิวเตอร์ สามคน ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองออสการ์ ในพื้นที่งานดังกล่าว, งานพยากรณ์ลมฟ้าอากาศ (Weather Forecasting) ภายใน 24 ชั่วโมง ให้มีความแม่นยำน่าเชื่อถือดียิ่งขึ้น, และงานคำนวณแก้สมการคณิตศาสตร์ (Formulated Derived Mathematical Equations) ให้แก่นักวิชาการ และวิศวกรต่างๆ,...

Read more

เสวนา "About IEEE and Roles…

17-05-2008 Hits:4329 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

เสวนา "About IEEE and Roles of Engineers on IT"

      ต้อนรับผู้บริหาร IEEE                                              ขอเชิญร่วมต้อนรับผู้บริหารของ IEEE และฟังเสวนาในหัวข้อ “About IEEE and Roles of Engineers on information Technology” วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2551 เวลา 14:30– 16:00น. ณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) --------------------------------------------------------------------------------------       THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, INCORPORATED...

Read more

แลกลิ้งค์ กับ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

05-03-2008 Hits:4169 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

แลกลิ้งค์ กับ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

แลกลิ้งค์ กับ สาขาคอมพิวเตอร์ วสท. eitcomputer.com หากท่านสนใจแลกลิ้งค์ กับทางเรา ทำได้โดย      1. ทำลิ้งค์มาที่ http://www.eitcomputer.com/ หรือ      2. เลือกรูปแบบ และ ขนาด banner ที่เหมาะกับเว็ปไซต์ของท่าน แล้วนำโค๊ดในกรอบไปใส่ในเว็บของท่าน      3. จากนั้นอีเมล์แจ้งถึง webmaster  พร้อมบอกเว็ปไซต์และ banner ของท่านมายังเรา ขอบคุณครับ   <a href="http://www.eitcomputer.com/" title="วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท."><img border=1 src="http://www.eitcomputer.com/eitlogo.gif"></a>   <a...

Read more

ผลการสอบเลื่อนชั้น

07-06-2007 Hits:4399 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

ประกาศผลสอบการฝึกอบรมผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ และผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

Read more

EIT Voting

21-05-2007 Hits:4184 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

EIT Voting Season วสท. ประกาศเชิญสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการ วาระปี พศ. 2551- 2553 ถึงฤดูแข่งขันรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการ ว.ส.ท. กันอีกแล้ว ดร. การุญ จันทรางศุ นายก วสท. จึงมีประกาศวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เชิญชวนวุฒิสมาชิก และสามัญสมาชิก ว.ส.ท. สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการ ว.ส.ท. ซึ่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31...

Read more

โครงการอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร

08-05-2007 Hits:6100 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

โครงการอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร

  ประกาศ กรมโยธาธิการเปิดขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบแล้วไปยื่นเอกสาร ได้ที่กองควบคุม อาคารกรมโยธาธิการ ,พระราม 6     เอกสารที่ใช้ในการยื่น 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน  3. ใบประกอบวิชาชีพ,วิศวกร ,สถาปนิก 4. ใบรับรองการสอบของสภาวิศวกร 5. สำเนาวุฒิบัตร ผ่านการอบรมจากสถาบันฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการ 6. รูปถ่าย

Read more

ขอเชิญสมาชิก ว.ส.ท. เข้าร่วมประชุมใหญ่

19-04-2007 Hits:4421 ประกาศสาขา EIT-Computer - avatar EIT-Computer

ขอเชิญสมาชิก ว.ส.ท. เข้าร่วมประชุมใหญ่ วันที่ 24 เมษายน 2550 เวลา 15.30-17.30 น. ณ สโมสรกองทัพบก และพิจารณาขอบังคับใช้ข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่

Read more

สมัครสมาชิก EIT

Who's Online

We have 12 guests and no members online

Search

Committee

3koomchoak.jpg Peerapong.jpg 4prakarn.jpg sumet.jpg chieanchuang.jpg Pirawat.jpg vorawut.jpg Charles-Singh.jpg supak_2.jpg 2chawalit.jpg prasong.jpg parinya.jpg 1pisal.jpg vijak.jpg 5rungsan.jpg Sirichot.jpg anusak-3.jpg

บทความ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

รายงานสรุปการเสวนาเรื่อง “ศูนย์บริการวิชาการ กับงานวิชาชีพวิศวกร- สถาปนิกที่ปรึกษา”

23-09-2015 Hits:3441 General Artical EIT-Computer - avatar EIT-Computer

รายงานสรุปการเสวนาเรื่อง “ศูนย์บริการวิชาการ กับงานวิชาชีพวิศวกร- สถาปนิกที่ปรึกษา”

  =ร่างสี่=รายงานสรุปการเสวนาเรื่อง “ศูนย์บริการวิชาการ กับงานวิชาชีพวิศวกร- สถาปนิกที่ปรึกษา” ที่อาคารสำหนักงานใหญ่ วสท....

Read more

สถานภาพปัญหาตลาดงานที่ปรึกษาแนะนำ ทางเทคโนโลยีวิศวกรรม ของ ประเทศไทย

23-09-2015 Hits:3442 General Artical EIT-Computer - avatar EIT-Computer

สถานภาพปัญหาตลาดงานที่ปรึกษาแนะนำ ทางเทคโนโลยีวิศวกรรม ของ ประเทศไทย โดย ดร. ชวลิต...

Read more

ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาวิศวกรรมอากาศยานพาณิชย์ไทย

14-12-2013 Hits:12296 General Artical EIT-Computer - avatar EIT-Computer

ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาวิศวกรรมอากาศยานพาณิชย์ไทย

ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาวิศวกรรมอากาศยานพาณิชย์ไทย   ประทีป ศิริสุวรรณกูล ภาคี ไฟฟ้าสื่อสาร วสท.   1....

Read more

ประวัติคอมพิวเตอร์ไทย ในส่วนของ Scientific Computers &…

13-12-2013 Hits:5427 General Artical EIT-Computer - avatar EIT-Computer

ประวัติคอมพิวเตอร์ไทย ในส่วนของ Scientific Computers & Engineering Applications 3

3. ประวัติคอมพิวเตอร์ไทย ในส่วนของ Scientific Computers &...

Read more

ประวัติคอมพิวเตอร์ประเทศไทย- มุมมองในภาครัฐ 2

13-12-2013 Hits:5467 General Artical EIT-Computer - avatar EIT-Computer

ประวัติคอมพิวเตอร์ประเทศไทย- มุมมองในภาครัฐ 2

2. ประวัติคอมพิวเตอร์ประเทศไทย- มุมมองในภาครัฐ   วิจักขณ์ เศรษฐบุตร  สามัญไฟฟ้า...

Read more

ประวัติคอมพิวเตอร์ และการดำเนินธุรกิจคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย 1

13-12-2013 Hits:18041 General Artical EIT-Computer - avatar EIT-Computer

ประวัติคอมพิวเตอร์ และการดำเนินธุรกิจคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย 1

1. ประวัติคอมพิวเตอร์ และการดำเนินธุรกิจคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย (Past and Future...

Read more

ดอน ตึก และ ยักษ์ ที่…

16-12-2012 Hits:6959 General Artical EIT-Computer - avatar EIT-Computer

ดอน ตึก และ ยักษ์ ที่ คลังสินค้า (นิยายชีวิตแฝงหลักวิชาบริหารการผลิต)

นิยายชีวิตแฝงวิชาบริหารการผลิต (Computer Production Management Function)   “ดอน” “ตึก”...

Read more

e-Transaction Diagram& Its Policy Framework

16-12-2012 Hits:7543 General Artical EIT-Computer - avatar EIT-Computer

e-Transaction Diagram& Its Policy Framework

E-Transactions Diagram& Its Policy Framework ดร....

Read more

ผลกระทบของประชาคมอาเซียน 2558 ต่อวิศวกรไทย

20-07-2011 Hits:13704 General Artical EIT-Computer - avatar EIT-Computer

ผลกระทบของประชาคมอาเซียน 2558 ต่อวิศวกรไทย

ผลกระทบของประชาคมอาเซียน 2558 ต่อวิศวกรไทย และแนวทางการแก้ไข     ปราการ กาญจนวตี วุฒิไฟฟ้า...

Read more

บทความแนะนำประวัติองค์กร

02-12-2009 Hits:4948 General Artical EIT-Computer - avatar EIT-Computer

บทความแนะนำประวัติองค์กร

  บทความแนะนำประวัติองค์กร “SRC- Semiconductor Research Corporation”...

Read more

วิศวกรดีเด่น

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

วิศวกรอาเซียนดีเด่น 2551

10-04-2009 Hits:4302 วิศวกรดีเด่น EIT-Computer - avatar EIT-Computer

วิศวกรอาเซียนดีเด่น 2551

  ประวัติการศึกษา คุณเทียนชัย ลายเลิศ: B.E.วิศวกรรมไฟฟ้าและM.E. สาขาAgricultural...

Read more

บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ วิศวกรดีเด่น51

19-12-2008 Hits:6087 วิศวกรดีเด่น EIT-Computer - avatar EIT-Computer

บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ วิศวกรดีเด่น51

บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ประธานกรรมการสถาบันวิทยาการสารสนเทศ วสท. : ขอเริ่มต้นด้วยประวัติการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ และประวัติการทำงาน ของท่านคร่าวๆ รศ.ดร....

Read more

บทสัมภาษณ์ คุณทองใส วีระวัฒน์ วิศวกรดีเด่น51

19-12-2008 Hits:6350 วิศวกรดีเด่น EIT-Computer - avatar EIT-Computer

บทสัมภาษณ์ คุณทองใส วีระวัฒน์ วิศวกรดีเด่น51

บทสัมภาษณ์พิเศษ คุณทองใส วีระวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์               วสท. : ขอเริ่มต้นด้วยประวิติการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ และประวัติการทำงาน ของท่านคร่าวๆ คุณทองใส...

Read more
Free business joomla templates